– Veistandarden er generelt dårlig, men det handler mye om at veier i Norge alltid har vært stemoderlig behandlet. Med det mener jeg at det som regel er andre ting som prioriteres først, sier han til BA.

– Hvis vi sammenligner oss med andre land, er vi et u-land å regne på veiarbeid. Vi ligger langt tilbake i forhold til slik det burde vært.

MÅ GJØRES OPPMERKSOM

Christensen synes en oversikt over ulykkespunkter i fylket er et fornuftig tiltak.

– Det er viktig å gjøre folk oppmerksom på farlige steder, slik at man igjen kan forholde seg til at det er en større risiko for ulykker her, synes han.

Distriktsleder i Trygg Trafikk Arne Aase er enig.

– Jeg håper folk vil merke seg hvor disse ulykkespunktene er, slik at de roer ned farten på disse strekningene, sier han.

Aase synes det er trist med alle ulykkene fylket opplever på veiene.

– Hordaland er svært utsatt, og vi ser at en del strekninger ofte går igjen. Det er viktig å få gjort noe med disse, sier han.

Distriktslederen skulle helst sett veisikringsarbeidet gå raskere.

– Det burde gått mye fortere, men det trengs midler og skikkelige planer. Slikt tar dessverre tid. Politikere må ta veisikring mer på alvor, mener han.

UTILGJENGELIGE POLITIKERE

Leder for Personskadeforbundet LTN Hordaland fylkeslag, Eva Dahle, tror midtdelere kunne vært løsningen.

– Møtetrafikk er den største faren. Det hadde hjulpet å sette opp midtdelere på de mest utsatte veiene her i Hordaland. Jeg tror absolutt det ville fått ned ulykkestallene, sier hun.

Dahle er helt enig med Christensen i at veiarbeid blir lite prioritert. Hun er frustrert over fylkets politikere.

– I fjor sendte vi et rundskriv til samtlige politikere i Hordaland hvor vi kom med konkrete forslag til tiltak som kan gjøres for å bedre veiene. Sett bort fra en som kunne meddele at han ikke jobbet der lenger, har vi ikke fått et eneste svar, forteller Dahle oppgitt.

ALLES ANSVAR

Også Christensen trekker frem midtdelere som et ønsket ulykkesforebyggende tiltak.

– Dette er noe vi jobber for. Vi ønsker en såkalt «tilgivelig vei», det vil si at skjer det en liten, menneskelig feil, trenger det ikke føre til katastrofe. Midtdelere kan være behjelpelig her, tror han.

Christensen vil imidlertid påpeke at det ikke bare handler om veisikring.

– Sjåførene har også et ansvar. De må skjerpe seg og bli flinkere på å holde avstand i trafikken, mener han.