De fire studentene, som sier de representerer Boligaksjonen i Bergen, er lei av at universitetet lar en mengde hus stå tomme i sentrum. Samtidig finnes det 600 registrerte boligløse, mange av dem fattige studenter, i byen.

– Vil de fjerne oss, får de bære oss ut. Men det ville jo være absurd om UiB skulle kaste studenter ut fra sitt eget, tomme hus, sier historiestudent Ståle Holgersen.

Han har ingen tro på at noen vil bøtelegge ham eller de tre kampfellene sine for å belyse et så viktig tema: Ungdom og bolignød. Til nå har studentene registrert 30 tomme bolighus som de mener utmerket godt kunne egnet seg som studentkrypinn.

LAGER SIN EGEN LOV
– Vi har invitert de ansvarlige hit for å diskutere saken og drikke kaffe med oss. Vi har ingenting å skjule, og vil ikke kaste stein på politiet, sier Magnus Helgesen (20), som studerer visuell kommunikasjon på Kunsthøgskolen.
De to øvrige okkupantene er Helene Skoge Johnsen (20) og Anne-Kathrine Vabø (20).

«Firerbanden» har like godt laget utkast til sin egen boliglov: «Utleier har plikt til å leie ut en bolig som står ledig. Har utleier ikke leid ut innen 30 dager, kan hvem som helst flytte inn. Utleier plikter å holde boligen i stand».

– Er det ikke drastisk å ta seg ulovlig inn, slik dere har gjort her?

– Å ha en bolig er en menneskerett. Norge fører den mest liberale boligpolitikken i Europa. Det er dyrt å leie, samtidig som hushaiene tjener mye penger, sier Holgersen.

Okkupantene legger til at de tok seg inn på baksiden gjennom en dør med et knust vindu. Strøm var det i huset fra før. Nå har de installert seg med både soveposer og mat. Resten av flyttelasset planlegger de å ta med senere.

Om de ikke er kastet ut, da.