Selskapet sier de kan heve ubåten sommeren 2008.

Regjeringen vil at ubåten med 65 tonn flytende kvikksølv om bord skal dekkes til der den ligger på 150 meters dyp, og støtter seg på en innstilling fra Kystverket.

Fremskrittspartiet foreslår at båten, som er delt i tre, skal heves. Forskipet og akterskipet er funnet, mens midtskipet er borte.

Under høringen i Stortingets transportkomité tirsdag avviste direktør Georg Eide i Eide Marine opplysninger fra Fiskeri- og kystdepartementet til transportkomiteen om at selskapet ikke hadde kapasitet eller var interessert i et slikt oppdrag.

Kystverket sier de aldri fikk svar på en henvendelse til Eide om saken, og at man derfor tok det som gitt at selskapet ikke var interessert.

VELPRØVD METODE

Tirsdag sa Eide at selskapet hadde en velprøvd metode for å heve vraket, og han var sikker på at det er mulig å få vrakdelene opp uten at kvikksølvet om bord lekker ut. Metoden består enkelt sagt i å få kapslet en sylinder rundt vraket slik at man har full kontroll med det.

Kystverket mener det er flere tekniske betenkeligheter med Eides metode.

Den metoden Eide beskriver som velprøvd, betegner Kystverket som ny og ikke utprøvd for berging av skip og vrak. Kystverket konkluderer med at det ikke ønsker å eksperimentere med en prototype og hittil uprøvd teknologi i forbindelse med U-864.

Ifølge Arne Sortevik (Frp) virker det som om Kystverket driver en svertekampanje mot Norges største bergingsselskap.

- VI MÅ TA OSS TID

Hallgeir Langeland (SV) sier at det var nyttig å få høre om andre løsninger enn den regjeringen har konkludert med.

– Vi bør bruke tid på å oppsummere hele saken. Jeg savnet deltakere i høringen som kunne forsvare regjeringens forslag til løsning, sier han til NTB.

Sortevik sier at komiteen har bedt om en åpen høring i departementets regi, men at dette ble avslått.

– Derfor bestemte vi oss for å flytte saken fra regjeringen til Stortinget og fremmet et representantforslag om heving. Når blir det saksbehandling, innstilling og behandling i Stortinget, sier han.

- FÅ DEN OPP

Ubåten må heves, var konklusjonen fra alle som deltok i høringen. Like enstemmig var meningen om at beslutningen om tildekking er fattet på feil grunnlag og at den var forhastet.

Leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, sa at saken har vakt stor internasjonal oppmerksomhet.

– Hele verden forventer at Norge tar opp denne båten, slo han fast.

– Dette er en unødvendig debatt. Det finnes bare en løsning. Vraket må heves, sa ordfører i Fedje, Erling Walderhaug.

Representanter fra Norges Fiskarlag og Fiskebåtredernes Forbund frykter at en tildekking kan føre til tvil om norsk fisk er uten miljøgifter. Dette kan skape krise i en næring som har 35.000 ansatte og som omsetter for nesten 40 milliarder kroner i året.