– Først vil vi snakke med okkupantene, og høre deres synspunkt på saken. En eventuell politianmeldelse har vi foreløpig ikke tatt stilling til, forteller Sverre Spildo, fungerende direktør ved Universitetet i Bergen.

Sydneshaugen 10 har til nå vært brukt som lagerbygning for et annet byggeprosjekt. Planen er å rehabilitere bygningen, og gjøre den om til boligformål.

Men det er lite trolig at det er studentene som får nytte disse leilighetene. UiB vil sannsynligvis leie dem ut til gjesteforelesere og andre som er tilknyttet universitetet.

Heidi Havelin (Ap), nestleder i komité for miljø- og byutvikling, tror ikke husokkupasjonen får stor politisk effekt.

– Vi kommer til å fortsette arbeidet med å skaffe blant annet studenter et billigere sted å bo, forteller hun, og får støtte av byråd Tom Knudsen.

Det har blitt kartlagt en del tiltak som må til for å bedre boligsituasjonen, og noen av disse vil bli satt ut i live til våren.

– Når det gjelder private boliger som står tomme over lengre tid, er det lite vi kommunepolitikere kan gjøre. Da må det en lovendring til. Jeg tror imidlertid ikke husokkupasjon er den rette måten å reagere på, sier Havelin.