Det er en stille 18-åring som sitter foran journalisten. Ragnhild Yndestad har nettopp debutert som forfatter.

I tillegg gjør hun seg ferdig som elev på videregående som privatist. Ragnhild orket rett og slett ikke presset lengre.

Klump i magen

– Arbeidspresset var enormt, og leksepresset var utrolig hardt. I tillegg måtte jeg forholde meg til alt som skjedde rundt meg fra medelever, sier 18-åringen.

Hun forteller at mobbing er blitt mer vanlig på skolene enn vi voksne tror.

– Jeg gikk hele uken med klump i magen og gledet meg til helgen. Da helgen kom, begynte jeg umiddelbart å kvi meg til mandagen, sier Yndestad.

Hun er klar over at det er ekstremt å gå til det skrittet å ta videregående utdanning som privatist, men Ragnhild Yndestad klarte rett og slett ikke presse lengre. Det holdt på å ta knekken på henne.

– Det var press over alt. Motepress og viktigheten av å ha høy status blant medelevene. Jeg har kuttet ut alt dette for å kunne konsentrere meg om hva som er viktig, nemlig fagene, sier hun.

Valgte bort russetiden

Hun forteller at hun også helt bevisst valgte bort russefeiringen.

– Det hadde jeg gjort om jeg gikk på vanlig videregående eller ikke. Russefeiringen er ikke som før, da man holdt sammen og feiret at en var ferdig med vanlig skolegang. Nå er det russebuss og et direkte klasseskille mellom elevene, sier Yndestad.

BA kunne i går fortelle at elever allerede fra første klasse føler seg utenfor fordi de ikke får være med på russebuss. Mange elever føler seg ekskludert fra det «gode» selskap.

Yndestad var en av dem.

– Det er blitt et klasseskille i Bergen blant elever. Hvem skulle tro det? Noen elever spurte meg og en venninne i fjor om vi var med på buss. Da vi svarte nei, fikk vi tilbake; at «så dere har ikke råd, altså?».

Flere hopper av

Hun har flere venninner som også har hoppet av russefeiringen.

– Det hadde ikke vært vits i å være med uansett, fordi en ikke blir inkludert om man ikke bruker uendelig mye penger på feiringen, sier hun.

Ragnhild sier utestengelse er helt vanlig blant russen.

– En kan ikke unngå å høre om de enorme festene en arrangerer på disse bussene eller som russ. De skal lage musikkvideoer til festene og legge alt ut på sosiale nettsteder. Da er det tungt å ikke være en del av det, sier den unge forfatteren.

Trives godt

Nå trives hun som privatist, selv om det krever en helt annen disiplin.

– Jeg har forelesninger to ganger i uken, og jeg slipper å forholde meg til andre elever og den hverdagen mange sliter med. Til høsten er hun ferdig. Da har hun såkalt spesiell studiekompetanse, og Ragnhild kan studere videre på høyere nivå.

– Hvordan har du det nå?

– Nå konsentrerer jeg meg på å fullføre videregående, sier Yndestad.

– Og klumpen i magen?

– Den er borte.

 

– Tar avstand

Neste års russepresident, Tormod Saue tar sterkt avstand fra klasseskille blant russ.

– Vi gjør vårt beste for å unngå at det blir et skille. På Østlandet må man gjennom uttak for å komme seg på russebusser. Slikt er det ikke i Bergen, men jeg kan forstå at noen vil føle seg utstøtt. Det må vi arbeide for at ikke skjer, sier Saue til BA.

Han forteller at flere russ i Bergen har startet opp sin egen lavprisbuss for å gjøre det så billig som mulig.

– En økende trend

– Det er en økende trend at flere elever velger å bli privatister for å unngå presset på ordinære videregående skoler.

Det sier konsernsjef Trond Botnen (bildet) fra Metis Education. De driver blant annet Metis Akademiet privatistskole, der Ragnhild Yndestad går.

I tillegg driver de Metis Akademiet videregående skole og Bergen private gymnas.

– Det er liten tvil om at flere elever søker alternativ utdanning på vgs-nivå for å unngå flere typer press, sier Botnen til BA.

Høy fokus

Han vet om flere elever som valgte bort tradisjonell videregående skole fordi den ordinære skolegangen ikke fungerte for dem.

– Hos oss er det noen som tar hele videregående som privatister, eller de velger å gå på vår videregående skole. Vi har høy fokus på at det ikke skal være slikt press på våre skoler, sier konsernsjefen.

Den videregående skolen til Metis Akademiet har en prosent dropout.

– Fylkeskommunen sine skoler har betraktelig høyere prosent. For å si det enkelt, så fullfører alle hos oss, sier Botnen.

750 privatister

På privatistskolen Botnen var med å starte går det i dag 750 privatister.

– Det har vært en voldsom økning siden vi startet opp skolen for syv år siden. Vi vet ikke hvorfor alle elevene våre velger å være privatister, men det er ikke tvil om at en del av disse har opplevd et ganske høyt press på de vanlige videregående skolene, sier Trond Botnen.

En privatist er en person som tar eksamen i ett eller flere fag, uten å ha elevstatus eller studierett i faget. Det er mulig å melde seg opp i de fleste fag som privatist.