– I den senere tid er vi blitt klar over nye bivirkninger slik som økt risiko for selvmordstanker, økt aggressivitet og personlighetsforstyrrelser ved bruk av legemidler mot depresjon av typen SSRI-preparater. Det kan også oppstå problemer når brukeren skal slutte med dem. Vi vil derfor oppdatere pakningsvedleggene til blant annet Seroxat, opplyser avdelingsoverlege Steinar Madsen ved Statens legemiddelverk til Dagsavisen.

LEGENE FØRST

Han regner med at dette vil kunne skje i løpet av inneværende år.

– Det viktigste er først å oppdatere preparatomtalene og å informere legene om hvordan disse preparatene skal brukes på riktig måte. Vi vil være veldig nøye med å si til legene at de nå må følge opp pasienter som bruker disse preparatene på en mye bedre måte enn de så langt har gjort. Til å begynne med trodde vi ikke det var så mange bivirkninger ved bruk av slike legemidler mot depresjon, og derfor ble heller ikke pasientene fulgt opp så nøye.

– Er det aktuelt å forby noen av disse preparatene?

– Nei, det er ikke blitt påvist selvmord ved bruk av dem, bare tanker om selvmord, svarer Madsen.

ENORMT SALG

I England derimot, er bruken av Seroxat blitt forbudt, sammen med fire andre lignende preparater, ifølge Jyllands-Posten. Bakgrunnen for at helsemyndighetene i mange land har fått et langt mer kritisk syn på mange av «lykkepillene», er en rekke kliniske forsøk med antidepressiva, gjort i nettopp England.

Disse har avdekket ikke bare større risiko for selvmordstanker hos brukerne, men også konkrete selvmordsforsøk.

Lørdag kunne Dagsavisen opplyse at det ble solgt legemidler mot depresjoner for 676 millioner kroner her til lands i fjor. Bak dette tallet skjuler det seg 85,7 millioner definerte døgndoser. Det er om lag 1,8 millioner doser mer enn i 2003.