– Løsningen er prøvd ut i flere storbyer i Europa, både i Amsterdam og i Zurich. Vi tenker å ha noenlunde samme tilnærming, sier Ola Jøsendal, avdelingsdirektør for rusmedisin ved Haukeland universitetssykehus.

Det var i et utvidet møte i forretningsutvalget i Bergen kommune at Jøsendal før første gang lanserte sykehusets endelige planer tirsdag.

VIL ETABLERE EN FORSØKSORDNING

– Avdeling for rusmedisin vil søke departementet om å få etablere en forsøksordning med utdeling av heroin. Dette vil kunne bli et behandlingstilbud for et lite antall pasienter, som ikke finner effekt av ordinære Legemiddel Assistert Rehabilitering (LAR)-medikamenter, sier Jøsendal.

I dag pågår den illegale omsetningen av heroin til alles skue i Nygårdsparken og andre steder i sentrum.

Det borgerlige byrådet har i sin plattform sagt tydelig nei til sprøyterom, men kommunen kan ikke forhindre at spesialisthelsetjenesten oppretter brukerrom, så lenge Stortinget sier ja.

Jøsendal har hele veien uttalt seg positivt til å opprette et brukerrom for de tyngste rusavhengige, men det er først nå de konkrete planene er lagt frem.

– De aller verst stilte brukerne har ikke et ønske om å slutte med opiater, og kommer uansett til å fortsette. Dette forbruket kan komme inn i langt sikrere former, sa Jøsendal til BA tidligere.

PLASSERES SAMMEN MED LEGEVAKTEN

– Planen er å opprette et brukerrom for utdeling av heroin i forlengelsen av den nye legevakten i Solheimsviken. Jeg ser for meg at brukerrommet kan være på plass i september til neste år, sier Jøsendal.

Under møtet fortalte han også at sykehuset har som målsetning å innlemme over 80 prosent av alle opiatavhengige inn i et system for utdeling av opiater.

– Vi har allerede et veldig godt system allerede med LAR. Vi inn pasienter fortløpende, alt etter strenge faglige kriterier. Et godt utbygd system for LAR er grunnmuren i de prosjektene ellers i Europa som har lyktes i forhold til å fjerne åpne russcener. Dette vil klare fint gjennom legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Dette er det såkalte grunnfjellet, sier han.

– IKKE SPRØYTEROM

Helse Bergen har også planer om å opprette et brukerom på Straxhuset.

– Dette vil være et ordinært lavterskeltilbud for LAR-pasienter, uten et tilbud om utdeling av heroin, sier Jøsendal.

Han er tydelig på at man ikke ønsker å opprette sprøyterom, men brukerrom.

– Den store forskjellen er at brukerne her ikke får ta med seg noen form for rusmidler. De får utdelt opiater og heroin fra helsepersonell under kontrollerte former, sier Jøsendal.

NY FORSKNING

Jøsendal viser til ny forsking når det gjelder utdeling av gratis heroin.

– Sent i høst kom en ny forskningsrapport som viser at utdeling av gratis heroin til et fåtall brukere, har en stor kriminalforebyggende effekt, sier han.

– Dette er veldig likt det Stoltenberg-utvalget foreslo og som flertallet i Stortinget gikk imot senest i mars i år. Har du forhåpninger om at Stortinget vil si ja til utdeling av gratis heroin?

– Jeg skal selvsagt ikke mene noe om Stortingets beslutninger, men jeg håper at Haukeland kan få opprette en forsøksordning som vi kan få evaluere sikkelig i form av forskningsprosjekter, slik at vi får innsikt i hvordan dette vil fungere. Det er etter min vurdering av nasjonal interesse, og forholdene ligger godt til rette i Bergen for å gjennomføre og evaluere en slik ordning, sier han.

KOMMUNEN ER POSITIV

Jøsendal har også hatt møte med sosialbyråd Dag Inge Ulstein (KrF) der han har lansert planene om å dele ut gratis heroin.

– Vi har hele tiden vært klar på at dersom spesialisthelsetjenesten ser på brukerrom som et forsvarlig tilbud, bør det ikke være store hinder i kommunal sektor, sier Ulstein.

Han har tro på at både kommunen, politiet og Helse-Bergen er på vei til å ta hånd om byens åpne russcener på en bedre måte enn tidligere.