Vil få Byparken stappfull av bybanevogner

Frps forslag er å lage et stort system i dette området med flere spor, slik at Bybanen kommer inn hit, vender her, og kjører opp Peter Motzfeldts gate.

Frps forslag er å lage et stort system i dette området med flere spor, slik at Bybanen kommer inn hit, vender her, og kjører opp Peter Motzfeldts gate. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Bybanen AS og Fjord 1 Partner med dårlig nytt for Fremskrittspartiet og Multiconsult.

DEL

Bybanen og Fjord 1 Partner AS har gått gjennom Multiconsult og Fremskrittspartiets planer. Resultatet er ikke akkurat gladnytt for tunnelforkjemperne.

Dette kommer etter at Bybanen AS sin sjef Paul Nilsen uttalte seg positiv til Frps forslag da det ble sluppet ut i BT.

– Det var positivt at man nå hadde fått frem et tunnelforslag som også gir Bybanen en tilfredsstillende sentrumsdekning, sa jeg. Men når vi nå har fått kikket nærmere på forslaget er vi vel strengt tatt like langt, sier Nilsen og sukker.

STOR OPPHOPNING AV TOG

Bybanen AS drifter Bybanen, det vil si at de har ansvar for de tekniske og logistikkmessige forholdene.

Det blir store utfordringer ved å legge fire-fem spor inn i et endestopp i Byparken, mener de. Tanken til Multiconsult og Frp er at nemlig at bybanevognene som kommer fra Fana, fra Åsane og senere fra Fyllingsdalen ender i Byparken.

Der snur de, og kjører videre.

– Ideen så god ut ved første ettersyn, sier teknisk sjef i Bybanen AS, Kjell Atle Gullbrå.

– Men det er svært krevende med en så stor opphopning av tog på ett sted. For å håndtere dette må man ha svært komplekse vekslesystemer, og det er en vesentlig risiko for at forsinkelse på et tog vil ramme mange andre tog, sier han.

I rapporten omtales dette stoppet som en «sekkestasjon». Alle tog kommer inn i en «sekk» og slippes løs derfra igjen. Dette er en løsning som har eksistert tidligere.

– Man hadde slike stasjoner både for trikk og T-bane i Oslo før, men man har bygget seg ut av det. De var for problematiske. Nå har de utelukkende gjennomstrømmende stasjoner, sier Gullbrå til BA.

– BESTILLINGSVERK

Frp og Arbeiderpartiet har i sterk grad antydet at tidligere fagrapporter er bestillingsverk fra politikere som ønsker Bybanen langs Bryggen.

– Hva om dere møter denne typen argumentasjon mot denne rapporten?

– Den er jo bestilt av samferdselsavdelingen i Hordaland Fylkeskommune, som mente at Frps forslag var interessant. Slik sett er det en bestillingsrapport, men alle rapporter er jo bestilt, sier Paul M. Nilsen.

Som kjent bestilte og leverte Fremskrittspartiet en Bybane-rapport fra Multiconsult, der tunnelinnslaget ble lagt like ved det nå ikke fullt så hemmelige fjellanlegget til Telenor. Ap og deler av Høyre, som Peter Christian Frölich, har jublet og solt seg i glansen av forslaget fra Frp.

Men Fjord1Partner – som vant anbudet om å kjøre Bybanen – er heller ikke positive til forslaget.

De er en del av det verdensomspennende kollektivkonsernet Keolis. Ikke noe sted, skriver de i rapporten, har de erfaring med et lignende konsept.

TUNNEL IKKE TIDSBESPARENDE

En av konsekvensene av forslaget er at vognføreren må kjøre inn i et spor som stopper. For å kunne snu må vognføreren må gå gjennom vognen til den andre enden. Slik faller også argumentet som tunnelforkjemperne har brukt flittig, nemlig tidsbesparelsene det vil medføre.

– En slik «vendeoperasjon» i Byparken vil ta to-tre minutter. Fjord1Partner mer også at skal man komme seg fra nord til sør, og omvendt, må man skifte tog, står det i notatet BA har fått innsyn i.

Det innebærer at alle fra Åsane, eller langs Sandviken, som skal videre, må over på en ny Bybane. Med en gjennomgående løsning, som de anbefaler, slipper man dette.

ESTETISK DILEMMA

Paul M. Nilsen mener også, selv om han presiserer at det ikke er hans sak, at fire-fem spor og 50-60 meter lange perronger på begge sider i Byparken-området vil være et svært stort inngrep der.

– Husk at alle de fire-fem sporene skal ha kryssende kjøreledninger også. Var jeg en av de som skulle beslutte denne saken, ville jeg nok tatt dette med i betraktningen, sier han.

Leder i Bergen Frp, Eiler Macody Lund, har fått oversendt notatet og sier at det er vanskelig for han å vurdere innholdet.

– Det er svært teknisk, men viser at vårt alternativ er fullt mulig å gjennomføre med noen modifikasjoner og at det er bekreftet vesentlig billigere enn alternativet med underjordisk stopp i Christies gate.

Artikkeltags