Vil ha pengesvar fra egen regjering

Dag Skansen mener staten må gi svar på finansiering av Bybanen til Åsane før bystyret velger trasé til Åsane.

Dag Skansen mener staten må gi svar på finansiering av Bybanen til Åsane før bystyret velger trasé til Åsane.

Artikkelen er over 3 år gammel

Dag Skansen mener staten må gi svar på finansiering av Bybanen til Åsane før bystyret velger trasé til Åsane.

DEL

I det politiske miljøet i Bergen er det kaos som rår i Bybane-saken. Like før jul sa samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) til BA at det ikke var noen garanti om 50 prosent statlig medfinansiering, dersom de ser at man kan få til samme tilbud og frekvens til samme pris.

Senere ble budskapet gjentatt av hans statssekretær John Ragnar Aarset fra Høyre i midten av januar på en byutviklingskonferanse på Bryggen.

– Regjeringen tar ikke halve regningen dersom Bergen velger en ekstravagant løsning, sa han.

Harald Schjelderup gikk forrige uke ut i BA og krevde at Fornebubanen og Bybanen ble behandlet likt finansielt. Årsaken er at i Oslo har regjeringen langt på vei garantert at de vil ta 50 prosent av denne kostnaden, på omlag 6,5 milliarder kroner.

I et notat fra byrådsavdelingen til Filip Rygg går det frem at de to tunnelløsningene flertallet i Høyre ønsker seg kan komme med en prislapp på mellom 1,6 og to milliarder mer enn fagetatens forslag som er en Bybane i dagen.

Denne uken har Venstres stortingsrepresentant Abid Raja terget på seg stort sett alle andre enn partifellene i Venstre, da han gikk ut i BT og gjentok Ketil Solvik Olsen og John Ragnar Aarset sine utsagn – i klartekst.

– Merkostnaden på opp mot 1,6 milliarder kroner, den dekker vi ikke én krone av, sa han.

REGULERER FLERE TRASEER?

Sentrale aktører i byrådet og i bystyret jobber for harde livet i kulissene med å komme ut av Bybane-floken. Et alternativ som BA får skissert er at man regulerer to ulike traseer - en i dagen, og en i tunnel.

Det alternativet som kommer heldigst ut i forhold til statlige innsigelser, for eksempel fra Riksantikvaren, og finansiering, blir det anbefalte.

Konfrontert med denne opplysningen sier Høyres gruppeleder Dag Skansen at det blir bakvendt.

– Det er avgjørende at bystyret har god informasjon fra staten om hvordan de vurderer sin finansielle andel, og utfra hvilke kriterier disse pengene deles ut, før bystyret gjør sitt vedtak, mener han.

– Men dere sier samtidig at traseen skal vedtas før sommeren, blir det realistisk da?

– Jeg mener at staten må komme med de varslede kriteriene ganske snart. Det haster, sier Skansen.

Skansen mener at staten må avklare om de vil ta hensyn til Bergens særegne topografi.

– Videre hensyn til byens mange kulturminner, og det faktum at staten har vært med på å finansiere knapt 20 prosent av Bybanen så langt, sier Skansen.

KAN IKKE GI LØFTER

Hans partifelle i samferdselsdepartementet John Ragnar Aarset sier at det ikke kommer til å stå et ord om Bryggen i kriteriene for 50 prosent statlig medfinansiering.

– Jeg kan ikke gi en dato, men jeg kan si at dette jobber vi intenst med. Saken er inne i en politisk sluttfase, sier Aarset.

– Betyr det at den kommer før sommeren?

– Vi håper jo det.

– Hva kan du si om de kriteriene dere jobber med?

– All den tid saken ikke er landet, vil jeg ikke gå inn på dem. Men jeg kan si at det ikke står noe om Bryggen i denne saken. Dette handler om nasjonale kriteriene for 50-prosentsfinansiering. Saken vil ikke ta for seg detaljer i de ulike planene, sier han.

DETTE MÅ BERGEN FINNE UT AV

Aarset sier at Bergen må gjøre sine vurderinger selv.

– De må vedta det de mener er det beste prosjektet, også utfra det man selv vil finansiere i Bergen og Hordaland.

– Men Skansen mener vel at politikerne i Bergen bør vite hvor mye staten skal bidra med før de tar en beslutning?

– Jeg er ikke sikker på at han vil synes at kriteriene er veldig detaljerte, når vi er ferdig med dem. Slik sett bør de de gjøre sine vurderinger selv, så får politikerne i Bergen og regjeringen snakke om det etterpå, sier Aarset.

Han poengterer at det staten skal være med å finansiere, det vil de ha en mening om.

– Men det er ikke slik at jeg skal ha ment at tunnel er ekstravagant, slik Harald Schjelderup i Ap har sagt. Vi sitter ikke og diskuterer tunnel eller ikke tunnel. Vi diskuterer de nasjonale kriteriene for 50-prosentfinansiering.

Artikkeltags