På fredag inviterte Foreningen for human narkotikapolitikk i Hordaland til debatt på Litteraturhuset. Beboerne ved Nygårdsparken og representanter for de narkomane gikk hardt ut for å få politikerne til å komme med konkrete forslag til utbedringer rundt rusproblematikken i Nygårdsparken.

LANG TID

Før hun etter en times tid selv fikk stille spørsmål til politikerne kokte irritasjonen i Synnøve Fluge, som har bodd ved Nygårdsparken i over 20 år.

– Jeg sitter her med en følelse av matthet og avmektighet i møte med alle ordene deres. På invitasjonen til debatten stod det at vi skulle diskutere Nygårdsparken som åpen russcene. Dere kommer med masse politiske floskler, og vi snakker om helt andre ting. Oppfølgingsentrene i bydelene har vi hørt mye om lenge, og det har tatt uendelig lang tid å få plass en ruskoordinator, sier Synnøve Fluge provosert.

– Vi ligger cirka ett år på etterskudd når det gjelder MO-sentrene, men de kommer, sier Tor André Ljosland, som representerte Kristelig Folkeparti under debatten.

Han var politisk rådgiver for tidligere sosialbyråd Lisbeth Iversen (KrF), og er i dag også politisk rådgiver for nåværende sosialbyråd Dag Ulstein (KrF).

I mars 2012 vedtok bystyret i Bergen en handlingsplan mot åpne russcener. Oppføringen av lokale mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) rundt i bydelene er en del av denne planen.

KONKRETE TILTAK

Det mest konkrete tiltaket som ble foreslått av partiene var innføringen av sprøyterom med helsepersonell tilstede. Dette var det bred enighet om i ulike former, foruten om fra KrF.

– Ideologiske Kristelige Folkeparti må se på Oslo. Det finnes ikke et sprøyterom med overdosedødsfall, sier Mathias Fischer (V).

– Vi går ut i fra faglige rapporter som anbefaler å ikke opprette sprøyterom. Det er ikke dette som er løsningen. I den felles handlingsplanen måtte vi prioritere, og da valgte vi å ikke prioritere sprøyterom, sier Tor André Ljosland (KrF).

Styrking av botilbudet, mentorer som følger hver enkelt bruker, heroinassistert behandling og overdoseteam ble også foreslått.

– Heroinassistert behandling er for oss en selvfølge. Narkotikapolitikk må være skadeavgrensende, sier Øyvind Strømmen(MDG).

Mathias Fischer (V), Odd Arild Viste (R) og Aud Karin Oen (SV) uttrykte også at de var villige til å prøve denne formen for behandling i Bergen. I tillegg innrømte både Eigil Knutsen (Ap) og Erik Skutle (H) at de gikk imot sitt eget parti når det kommer til heroinassistert behandling. Begge to er for denne formen når det kommer til de aller hardest rammede.

TÅLMODIGHET

Synnøve Fluge synes det kom flere gode forslag på tiltak frem, men at hun tror det mangler gjennomføringsevne. Det som er blitt gjort frem til nå av det sittende byrådet er ikke godt nok for henne.

– 12 år ved makten, og man kan godt snakke om politiske fløyer i denne saken, og det er derfor jeg tror at området rundt Nygårdsparken er den rødeste bydelen ved valg, sier Synnøve Fluge.

Hun har fundert lenge på hvilke tiltak hun mener burde iverksettes. Sprøyterom i sentrum, og sosialisering mellom de rusavhengige er noen av virkemidlene hun ønsker.

Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk ledet debatten. Han mener det er viktig å gi de narkomane i parken et tilholdssted hvor de kan være sammen, og i tillegg dele ut mer trygt brukerutstyr. I dag er det frivillige organisasjoner som gjør dette i Nygårdsparken.

– Bergen har konkrete problemer, men så langt abstrakte løsninger. Hverken de narkomane eller beboerne rundt Nygårdsparken har tålmodighet til å vente lengre. Dette er et overmodent problem, sier Arild Knutsen.

Tor André Ljosland mener et Bergen er godt på vei mot en bedre løsning, men at det vil ta lengre tid.

– Bergenshjemmet, byens verste sted å bo, er lagt ned. Ruskoordinator er ansatt, en vekter er på plass i Nygårdsparken, og 400 boliger er tildelt i år. Det går riktig vei, men det tar tid. Det kan gå åtte til ti år før man ser gode resultater, sier Tor André Ljosland (KrF).

Senterpartiet var også invitert til debatten, men møtte ikke opp.