Personer som pågripes for mindre narkotikalovbrudd kan blant annet få tilbud om motivasjonssamtaler i stedet for bøter. Det foreslår en arbeidsgruppe som har sett på alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd. Forslagene sendes nå på høring, skriver Justis- og Beredskapsdepartementet i en pressemelding.

Forslagene kommer fra en intern arbeidsgruppe som har fulgt opp Stoltenberg-utvalgets forslag om å gå bort fra fengsel og bøter for denne typen lovbrudd.

5000 FORELEGG

Rapporten ble overlevert til Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 4. juli 2011. Høringsfristen er satt til 23. april 2012.

I 2009 ble det gitt over 5000 forelegg i størrelsesorden 2000 – 10 000 kroner for bruk og besittelse av narkotika.

– Arbeidsgruppens forslag innebærer at man i mindre grad vil gi forelegg til personer som har et problematisk forhold til narkotika. I stedet gis mer målrettede reaksjoner som direkte knytter seg til et rusmiddelmisbruk, sier justisminister Grete Faremo.

En egenkartlegging av rusbruk (screening) skal være med på å avgjøre hvilken alternativ reaksjon vedkommende bør ha.

–– Målet er å gripe tidligere inn overfor unge som står i fare for å utvikle et rusproblem. Vi tror disse tiltakene vil virke bedre enn bøter, både for å få ned antall mindre narkotikalovbrudd, og for å få ungdommene på rett kjøl. Dette vil vi følge opp i den varslede stortingsmeldingen om ruspolitikken, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– VIRKER MOT SIN HENSIKT

Mens helseministeren er positiv, er lederen i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, veldig negativ. Han mener at det vil føre til økte køer i en allerede sprengt rusomsorg - og at det er de feile personene som vil få hjelp.

– Mitt inntrykk er at arbeidsutvalget har misforstått Portugal-modellen. I Portugal kan du i utgangspunktet gå rundt med én til ti brukerdoser i lommen og bli stoppet av politiet, for og så i utgangspunktet gå videre. Her er nemlig narkotika avkriminalisert. Anser politiet derimot at du har et destruktivt forhold til narkotika og du trenger hjelp, blir du fremstilt for en nemd som avgjør et hjelpetiltak for deg, forklarer Arild Knutsen.

Han sier at det var denne modellen Stoltenberg-utvalget pekte på.

– Den modellen som forelås nå opprettholder den nulltoleransen og den jagingen av narkomane som vi allerede har i dag, sier Knutsen.

Faktisk mener han at hele modellen virker mot sin hensikt.

– BORTKASTEDE PENGER

– 90 prosent av all narkotikabruk - hvis du skal ta i bruk samlebegrepet narkotika, der cannabis også er inkludert - er uproblematisk. En person som røyker en "joint" hver fjerde uke i stedet for å drikke sprit med sine medstudenter hver helg, har ikke nødvendigvis noe større rusproblemer enn medstudentene sine. Men nå må han, uavhengig om han faktisk har et rusproblem eller ei - bli tvunget til å motta oppfølgingshjelp, sier Knutsen.

Det mener han er bortkastede penger.

– De tvinger tilfeldige arresterte til behandling. Det kan ta opp plassene til de som faktisk erkjenner at de har et problem, og som tar kontakt for å få hjelp, sier Knutsen.

Hva mener du om forslaget? Si din mening under.