– Byrådet ønsker en mest mulig sosial tilpasning av eiendomsskatten, og foreslår derfor en lav skattesats på 2,5 promille og et høyt bunnfradrag på 500 000 kroner per boenhet, står det i budsjettet som legges frem nå.

– For å dekke utgiftene i forbindelse med opprustning av kommunale bygg ser byrådet seg derfor nødt til å foreslå gjeninnføring av eiendomsskatt på boliger, går det videre frem.

Gjeninnføring av eiendomsskatt på bolig er beregnet å tilføre kommunen 536 millioner ekstra kroner i 2015. For allerede krever kommunen inn omlag 200 millioner kroner i skatt på næringseiendommer.


– For å dekke kostnadene i forbindelse med opprustning av kommunens formålsbygg ser byrådet ingen annen mulighet enn å foreslå gjeninnføring av eiendomsskatt på boliger, sier Frps Liv Røssland i finanstalen sin.

Arbeiderpartiets gruppeleder Marte Mjøs Persen sier at den halve millioner kroner i bunnfradrag er i underkant lavt.

– Vi må være sikre på at for eksempel enslige eldre som sitter med store boliger men lav inntekt ikke blir urettferdig rammet, sier Mjøs Persen.

Hun minner om at det borgerlige byrådet går mot alle løfter.

- Som Ap-politiker er jo jeg veldig glad for at Høyre og Frp nå tar til fornuft, selv om jeg forstår at mange av velgerne deres ser på skatteøkningen som et løftebrudd. Høyre og Frp angrer nok nå på både fyrverkeri og gravstøtter. Nå må de finne frem spaden og grave eiendomskatten opp igjen, sier Mjøs Persen.

Møtet startet med fremleggelse av byrådets budsjettforslag klokken 10.00 på Terminus Hall, da gamle rådhus er under oppussing.

LES OGSÅ: Byrådet vil innføre eiendomsskatt

Finansbyråd Liv Røssland (Frp) har tidligere skissert opp den vanskelige økonomiske krisen Bergen er inne i, med eskalerende utgifter til blant annet vedlikehold av kommunale bygg og pensjonssmell, samtidig som regjeringen kutter i statlige overføringer. Ingenting kan være hellig, berettet hun.

Kommunens gjeld er nå på omlag 14 milliarder kroner. Den vil øke med 6,3 milliarder kroner frem til 2017.

– Det vil føre til at kommunens økonomiske handlefrihet blir redusert, siden mer må brukes til kapitalkostnader, sier Røssland.

SYLTES NED

Samlet i perioden fra 2015 til 2018 skal det investeres for 11,8 milliarder, hvorav 1,9 milliarder er innenfor det avgiftsfinansierte området.

Kommunens vanskelige situasjon henger også sammen med at gjelden til Bergen kommune har økt fra 5,2 til 14,6 milliarder kroner siden 2003.

Nå skal den altså øke til over 20 milliarder kroner innen 2017. Det betyr en kraftig vekst i renter og avdrag.

Slik blir din eiendomsskatt: