– Graffiti og tagging er deler av dagens ungdomskultur. Verken graffiti eller tagging aksepteres i det offentlige rom og henvises derfor som regel til ulovlige uttrykk i byen og bydelene, sier initativtaker Gunnar Ramsdal (Ap).

Han har tidligere gått ut i BA og frontet forslaget sitt: Det skapte debatt blant ungdomspolitikerne. Nå har han fått gjennomslag i eget bydelsstyre.

PRØVER: Fyllingsdalen bydelsstyre vedtok følgende enstemmige uttalelse i sitt møte 16. mars:

"Prøveordning med lovlig graffiti i Fyllingsdalen bydel.

Fylllingsdalen bydelsstyre vil foreslå at det tilrettelegges for at graffiti får flater hvor den lovlig kan komme til uttrykk samtidig som nulltolreransen overfor tagging videreføres.

FORESLÅR: Fyllingsdalen bydelsstyre vil foreslå at følgende underganger i bydelen som en prøveordning for 2009 stilles til disposisjon for lokale graffitikunstnere:

* ny undergang ved Vassteigen

* undergangen ved Løvås skole

* undergangen ved Bønes kirke

* undergangen på Fjøsanger ved Rema 1000

VIL HA FLERE: Er ordningen vellykket bør det senere også kunne stilles til rådighet mer åpne, frie flater i bydelen.

Fyllingsdalen bydelsstyre vil be om at kommunen gir sin prinsipielle tilslutning til en slik ordning og tar de nødvendige initiativ ved bl.a. å innhente nødvendige tillatelser fra eierne slik at graffiti lovlig kan komme til uttrykk i nevnte underganger.