Gå til sidens hovedinnhold

Visepolitimester anklaget for trakassering. Nå er han frikjent

Artikkelen er over 6 år gammel

Saken mot visepolitimester Gunnar Fløystad er avsluttet.

Politimesteren mottok i slutten av september i fjor en varsling fra en politiadvokat. Politiadvokaten mente at etteforskeren som varslet i Monika-saken var blitt omtalt i negative ordelag av visepolitimester Gunnar Fløystad.

Trakasseringen skulle ha skjedd under et møte i påtaleseksjonen.

FRIKJENT FOR ANKLAGENE

Nå har Hordaland politidistrikt undersøkt anklagen:

«Arbeidsgiver har undersøkt saken, og konkludert med at Fløystads opptreden under møtet ikke kan anses som personangrep eller nedlatende kritikk av angjeldende etterforsker», skriver politi.no

Hordaland politidistrikt avsluttet derfor saken uten tiltak. Beslutningen ble underskrevet av politimester Geir Gudmundsen og administrasjonssjef Odd Dale i distriktet.

Beslutningen er imidlertid nylig påklaget av politiadvokaten som varslet om saken.

«Det er foreløpig ikke besluttet hvordan denne klagen skal håndteres», skriver politi.no.

MENER POLITILEDER ER INHABIL

Politiadvokaten, som ikke ønsker å stå frem med navn, mener at Odd Dale, som er administrasjonssjef i Hordaland politidistrikt, er inhabil.

Dale var lensmann på Sotra da Monika-saken startet, og hadde da en sentral ansvarsrolle under etterforskningen. Nå er Dale øverste leder for administrasjonsenheten som behandlet klagesaken sammen med politimesteren.

– Jeg kan bekrefte at varselet er påklaget. Klagen knyttes blant annet til spørsmålet om habilitet. Jeg anser den personen som sammen med politimesteren har avgjort saken som inhabil i alle sammenhenger knyttet til Monika-saken, sier politiadvokaten til BA.

IKKE ENIG

Dale bekrefter at han har vært involvert i behandlingen varslersaken.

– Men jeg anser ikke meg som inhabil i denne saken, sier han til BA.

Monika Sviglinskaja (8) ble funnet død i sitt eget hjem i Sund kommune 14. november 2011. Saken ble først henlagt som selvmord, og senere besluttet gjenåpnet. Morens tidligere samboer sitter nå varetektsfengslet siktet for å ha drept åtteåringen.

– TRAGISK SAK

Videre mener politiadvokaten at politidistriktet ikke har lagt en korrekt lovanvendelse til grunn, knyttet til arbeidsmiljølovens regler om gjengjeldelsesforbudet.

– Etterforskeren varslet om en svært alvorlig og dypt tragisk sak, og takket være hans innsats var dette moren eneste mulighet til å få klarhet i hvordan datteren døde. I en slik sammenheng skal han ikke utsettes for ytterligere belastninger. I den grad visepolitimesteren skal kommunisere noe i plenum skal det være positivt. Uttalelser som at etterforskeren ikke skal blande seg inn i saker han ikke hadde noe med å gjøre, anser jeg som et brudd på gjengjeldelsesforbudet, understreker politiadvokaten.

– UVERDIG

Politiadvokaten viser til at varsleren skal anerkjennes i forhold til sin innsats.

– Dersom politimesterens avgjørelse blir stående, oppfatter jeg det som ikke politiet verdig. Det er ikke på den måten ledelsen skal behandle en etterforsker som har tatt stort ansvar i en sak som berører oss alle. Jeg synes også det er uverdig i forhold til Monikas ettermæle og i respekt for Monikas mor. Jeg var derfor nødt til å påklage avgjørelsen, sier politiadvokaten.

VAR TIDLIG UTE OG AVKREFTET

BA har vært i kontakt med politimester Geir Gudmundsen. Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer i saken.

Da saken ble kjent, stilte Fløystad seg uforstående til anklagene.

– Jeg kan trygt si at jeg ikke har trakassert noen person i denne saken. Verken da, tidligere eller etter, sa Fløystad.

Han kunne ikke forstå hvordan noen kan ha oppfattet det slik.

– Jeg har ikke sagt eller gjort noe som på en fornuftig måte kan oppfattes som trakassering, sa Fløystad til BA.

Nå sier Fløystad at han forholder seg til at avgjørelsen er påklaget.

– Jeg ble underrettet om avgjørelsen for en stund siden og var lettet over at den var ute av verden. Nå må jeg bare forholde meg til at avgjørelsen nylig er blitt påklaget, sier Fløystad til BA.

VARSLET OM UKULTUR

Kort tid etter at denne saken dukket opp, fikk politimesteren en ny varslingssak på bordet.

Hovedinnholdet i varslet var at det gjennom flere år skal ha utviklet seg ukultur ved påtaleseksjonen knyttet til destruktiv ledelse.

Det skriftlige varselet ble levert Gudmundsen i slutten av oktober, og er signert to politiadvokater.

Politimesteren har bedt Politidirektoratet om bistand i denne saken, og han har i tillegg engasjert en ekstern organisasjonspsykolog til å bistå i håndteringen.

Saken er gitt høyeste prioritet, og det er avholdt samtaler med cirka 20 ansatte for å sikre best mulig kartlegging av de faktiske forhold. Dette arbeidet er planlagt avsluttet i slutten av januar.