Planen var at Røde Kors skulle overlevere en hjertestarter til Fana-politiet i går.

– Vi har fått beskjed om at det likevel ikke er mulig å få til på grunn av regler, som sier at alle politibilene i landet skal ha samme utstyr, sier medierådgiver for Røde Kors Einar I. Ananiassen til BA.

STYRKE SIKKERHETEN

Røde Kors førstehjelp AS har de siste årene hatt gode inntekter fra salg av hjertestartere og kurs i bruk av hjertestartere til bedrifter.

Akkurat denne hjertestarteren skulle gis vekk i forbindelse med at Røde Kors Førstehjelp AS (RKF) i Fana fyller fem år.

Nå viser det seg altså at politiet ikke vil ha hjertestarteren. Et nei fra politiledelsen i Hordaland setter en effektiv stopper for planen om å plassere den donerte hjertestarteren i en politibil.

– Vi ville likevel gi hjertestarteren til politiet i Fana. Vi håpet at de som et alternativ kunne ha den på stasjonen i Nesttunbrekka, sier Ananiassen.

VILLE STASJONERE STARTER

Det gikk altså ikke. Nå må Røde Kors se seg om etter en annen mottaker av hjertestarteren.

– Vi har forståelse for regelverket til politiet. Vi ser verdien av at politiet tenker helhetlig om utrustning av bilene sine i Norge, sier daglig leder i Røde Kors Førstehjelp AS, Fredrik Aasebø, til BA.

– Vi tenker ikke noe mer over denne saken. Nå skal vi finne en organisasjon som kan få hjertestarteren og bruke den i sin beredskap, sier Aasebø.

Avgjørelsen om å tilby den til politiet i Fana ble tatt etter en forslagskonkurranse på Facebook.

– Nå kommer vi til å gi den til en av de andre organisasjonen som ble foreslått. Hvilken det blir, er ennå ikke bestemt, sier Aasebø.

HAR I TO BILER

Brannvesenet har hjertestarter i to biler i samme distrikt som Røde Kors nå ville utruste politiet.

– Vi har hjertestarter i to biler i Fana distrikt, sier brannmester i Fana, Øyvind Stegen.

Han er også korpsleder i Fana Røde Kors Hjelpekorps. I tillegg har han tidligere kjørt ambulanse i Bergen i 25 år. Både en mannskapsbil og en spesialredningsbil i Fana har hjertestarter.

Brannvesenet har oppdrag som såkalt «first responder», og hjertestarter er viktig i en del situasjoner.

«First responder»-ordningen går ut på at dersom brannvesenet er nærmere til å rykke ut på et ambulanseoppdrag enn ambulansetjenesten selv er, så rykker brannvesenet ut.

– I løpet av året har vi en del oppdrag der hjertestarterne er i bruk og kan være avgjørende, sier Stegen.

– TAKK, MEN NEI TAKK

Vi takker for tilbudet, men må høflig takke nei, sier visepolitimester i Hordaland, John Reidar Nilsen, til BA.

– Vi tar utgangspunkt i politianalysen, som sier at vi har ett politi i Norge. Da kan ikke hver enkelt driftsenhet bestemme hvilket utstyr og kompetanse politiet skal ha, sier Nilsen.

Politianalysen («Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer») er rapporten fra en arbeidsgruppe som har analysert utfordringene i norsk politi etter 22. juli.

– Hvis vi skal innføre hjertestartere i politibilene, må det en nasjonal avgjørelse til, sier visepolitimesteren.

Politiet er riktignok allerede utstyrt med vanlig førstehjelpsutstyr, men bruk av hjertestarter krever ytterligere kompetanse.

– Hjertestartere vil utløse behov for kursing og vedlikehold av kompetanse, som vil ta tid. Det vil koste, sier Nilsen.

Han sier videre at det er en annen etat som i utgangspunktet har som oppgave å yte førstehjelp.

– DÅRLIG ØKONOMI

Nilsen sier at politiet har hjertestarter i arresten, der politiet har et særskilt ansvar for de innsatte.

Hordaland er det nest største politidistriktet i landet, etter Oslo. Politidistriktet har 900 ansatte og dekker størstedelen av Hordaland fylke.

Distriktet består av 30 kommuner med om lag 453 800 innbyggere.

– For samfunnet er det dårlig økonomi å bygge den samme kompetansen i to ulike etater, sier visepolitimester Nilsen.

– Vi setter pris på initiativet fra Røde Kors. Det er et godt formål, men jeg har takket høflig nei på vegne av Hordaland politidistrikt, sier visepolitimester Nilsen.