Lars Løne anker til lagmannsretten

Geir Løne og Lars Løne kjemper om smalahove-gården på Voss.

Geir Løne og Lars Løne kjemper om smalahove-gården på Voss. Foto:

Odelskrangelen om gården på Voss fortsetter.

DEL

Striden mellom de to Løne-brødrene startet da «smalahovekongen» Ivar Løne (78) døde i fjor.

Spørsmålet er hvem som skal overta Løne-gården på Voss. Geir som driver den i dag, eller storebroren, Lars, som krever odelsrett?

I desember var ikke Bergen tingrett i tvil. Etter å ha behandlet saken, slo dommeren fast at det vil være klart urimelig at eldstemann får overta gården på odel.

«Retten vurderer det slik at Geir er klart best skikket til å drive gården videre», heter det i dommen.

Eldstebrorens advokat slo fast at klienten var skuffet over utfallet, og fredag meldte BT at Lars Løne anker dommen til Gulating lagmannsrett.

Smalahovefabrikken er utskilt som eget aksjeselskap, Ivar Løne AS/ Smalahovetunet, som ikke er direkte berørt av arvestriden.

Smalahove-gårdskrangelen

  • Brødrene Geir Løne (48) og Lars Løne (51) møttes i november i Bergen tingrett for å få avgjort hvem som har rett til å drive Løne-gården på Voss.
  • Den yngste av brødrene driver Løne-gården i dag. Den tre år eldre broren, Lars, viste til odelsretten.
  • Striden startet da «smalahovekongen» Ivar Løne (78) døde i 2018.
  • Gården er kjent for å være landets eneste som driver med smalahove-produksjon i full skala.
  • Smalahove-selskapet Ivar Løne AS var ikke en del av rettssaken.
  • Bergen tingrett ga Geir Løne fullt medhold. Retten vektla hans tilknytning og jordbrukserfaring.
  • Åsete er en fortrinnsrett til å få overta odelseiendom, eller eiendom som det kan hevdes odel på, i forbindelse med dødsboskifte.

  • Lars Løne har anket dommen til lagmannsretten.

Kilde: BA/Bergen tingrett

Artikkeltags