Derfor vurderer hun nå å tone ned satsingen på sidemål.

Halvorsen vil heller styrke hovedmålet og satse sterkere på norskfaget.

– KAN IKKE FORTSETTE SOM I DAG

SV-statsråden mener det er urealistisk å forlange at elevene skal være like gode i hovedmål og sidemål, og ønsker en tydeligere og mindre omfattende læreplan, skriver Dagsavisen.

– Jeg har fått en klokkeklar tilbakemelding fra både lærere og elever om at norskfaget er blitt altfor omfattende og arbeidskrevende. Vi kan ikke fortsette slik det er i dag, sier kunnskapsministeren.

En egen arbeidsgruppe er i full gang med å lage et forslag til ny læreplan i norsk, og Utdanningsdirektoratet har i et brev til departementet skissert flere mulige løsninger.

De inkluderer at hovedmål skal gis større plass og en tydeligere prioritering. Skriftlig sidemål skal beholdes på ungdomstrinnet og på studieforberedende linje på videregående. Samtidig skal antall standpunktkarakterer i norsk reduseres fra tre til to både i ungdomsskolen og på videregående.

MINDRE EKSAMEN

Forslagene inkluderer også at elever på ungdomstrinnet slipper egen eksamensdag i skriftlig sidemål, mens på videregående vil eksamen i sidemål få en annen, mindre omfattende form.

Læreplanforslaget skal sendes ut til høring til høsten, og først i 2013 vil et forslag kunne bli vedtatt.

Noregs Mållag er svært misfornøyd med forslagene og minner om at de tre regjeringspartiene gikk til valg på at de skulle styrke nynorsken og jobbe for mer likestilling mellom nynorsk og bokmål.