Walde Gruppen er historie

Hovedeier og administrerende direktør Håkon Nesheim i Walde Gruppen så seg tvunget til å melde oppbud i datterselskapene Walde Entreprenør AS og Walde Byggevare AS tirsdag.

Hovedeier og administrerende direktør Håkon Nesheim i Walde Gruppen så seg tvunget til å melde oppbud i datterselskapene Walde Entreprenør AS og Walde Byggevare AS tirsdag. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Det startet med to konkurser. Nå er også hovedselskapet Walde Gruppen og boligvirksomheten konkurs. Totalt mister omlag 210 ansatte jobben.

DEL

Tirsdag ble det åpnet konkurs i Walde Entreprenør AS og Walde Byggevare AS.

Eierne varslet at flere av de øvrige selskapene i Walde Gruppen ville begjære oppbud.

Nå har så skjedd.

FEILET

– Vi har jobbet intenst, men fikk ikke til en løsning som gjorde at styret kunne anbefale videre drift, sier hovedeier Håkon Nesheim i Walde Gruppen til BA.

– Dette er trist for både ansatte, kreditorer og samarbeidspartnere, tilføyer han.

Administrerende direktør Håkon Nesheim eier 75 prosent av Walde Gruppen AS, mens broren Rolf Nesheim har en eierandel på 25 prosent.

BETYDELIG GJELD

Totalt har cirka 210 ansatte mistet jobben som følge av konkursene.

– Det lille gledelige i all elendigheten er at mange ansatte allerede er forespurt ny jobb, sier Nesheim.

Torsdag bekrefter Nordhordland tingrett bekrefter at det er åpnet konkurs i Walde Gruppen AS, Walde Hus AS og Walde Bolig AS.

De fem Walde-selskapene som er konkurs, hadde ved utgangen av september en samlet gjeld på 1,09 milliarder kroner, ifølge kjennelsene fra Nordhordland tingrett.

Om lag halvparten er konsernintern gjeld. I oppbudsbegjæringen er det for øvrig opplyst at det i løpet av det neste året vil bli generert betydelige inntekter knyttet til prosjekter som står for sluttføring.

Walde-selskapene har nemlig en rekke pågående byggeprosjekter, blant annet Mjåtveitmarka, Soltunet og Eidsvågsneset Park.

FLERE INTERESSENTER

Bostyrer Bjørn Åge Hamre har iverksatt befaringer på de ulike byggeprosjektene som er stanset.

Hensikten er å kartlegge status og videreføre prosjektene i kraft av andre.

– Flere interessenter har allerede meldt seg, og vi håper at vi får til en ordning. Men det er mange parter involvert, så dette avhenger ikke bare av boet, sier Hamre til BA.

– Helt fint at andre bedrifter vil overta. Skjer det, blir ansatte, kunder og leverandører mindre berørt. Jeg tror ikke nødvendigvis noen prosjekter blir skrinlagt, men det kan bli en del forsinkelser, sier Nesheim i Walde Gruppen.

Walde Gruppen AS eier flere selskaper innenfor bygg og anlegg og har en rekke datterselskaper som driver med alt fra byggevareutsalg, tomteutvikling til eneboligutbygging og betongarbeid.

Håkon Nesheim forklarer at konsernet de siste årene har tapt mye penger på byggevarer og entreprenørvirksomheten.

I forsøket på å redde disse virksomhetene har problemene forplantet seg til resten av konsernet.

Hovedkontoret ligger på Frekhaug i Meland, men gruppen har også kontorer på Nattland i Bergen og Knarvik i Lindås kommune.

Artikkeltags