Bergen kommune vil rive det 123 år gamle huset. Nå får de motstand: – Vi er klare til kamp

Arne Musikforening står i fare for å miste øvingslokalet dersom Bergen kommune får rive det gamle huset. – Det får ikke skje!