Funnet er Equinors åttende i området siden 2019.

Volumene er beregnet til å være mellom 24 og 84 millioner fat oljeekvivalenter, med noe mer olje enn gass.

Det bare litt over en måned siden Equinor gjorde et oljefunn i samme området.

– Kommersielt interessant

Funnet kalles Heisenberg, og brønnen ble boret av Deepsea Stavanger. Equinor er operatør og DNO er partner.

– Funnet vurderes som kommersielt interessant, blant annet fordi det kan utnytte eksisterende infrastruktur knyttet til Troll B-plattformen. Men det er behov for en avgrensningsbrønn for å få et mer presist estimat av størrelsen før man kan konkludere om volumene kan utvinnes. Det vurderes å bore avgrensningsbrønnen i 2024, skriver selskapet i en pressemelding.

Ifølge områdedirektør Geir Sørtveit for utforskning og produksjon Vest i Equinor har selskapet nå gjort funn i åtte av ni letebrønner på Troll-feltet.

– Vi planlegger å lete videre i området, samtidig som vi ser på mulige utbyggingsløsninger for funnene som er gjort. Vi har god infrastruktur i området og kan raskt bringe konkurransedyktige fat herfra til markedet med lave kostnader og lave CO2-utslipp, sier han.

Troll-feltet er et olje- og gassfelt som ligger i Nordsjøen, omtrent 65 kilometer vest for Kollsnes i Øygarden.