Kokain er det mest brukte rusmiddelet i Bergen etter alkohol og cannabis, og bruken er økende.

Det kommer frem i en fersk rapport fra Føre Var.

25 av 33 av de spurte i undersøkelsen kjente til bruk av kokain i sin omgangskrets siste halvår.

Den vanligste inntaksmåten for kokain var fortsatt sniffing, mens noen oppga også at den ble røykt.

«Flere nevner denne gangen at det er vanlig også å ta kokain på snus og så dytte under leppen», står det i rapporten.

Langtidstrender

Føre Var har overvåket rusmiddeltrender i Bergen siden 2002.

Den gangen var det kun en fjerdedel av informantene som kjente til bruk av kokain.

Nå svarer nesten alle informantene at de kjenner til bruk av dette rusmiddelet, og at det blir brukt i alle grupper – ikke bare på utelivsarenaen og blant dem som fester mye.

Ingen av gruppens nøkkelpersoner i skolen kjente til bruk av kokain i elevgruppene de fulgte opp.

Ifølge rapporten øker bruken av kokain mer i gruppene definert som «det generelle samfunn» tett fulgt at «risikomiljø/etablert miljø».

Man ser en tilsvarende trend andre steder i Europa.

Presenteres i dag

Årets andre rapport beskriver utviklingen av rusmiddeltrender og russituasjonen i Bergen fra april til september 2022.

Hovedfunnene i rapporten er:

  • Cannabis: Stabil bruk og tilgjengelighet
  • Heroin: Stabil trend
  • Kokain: Økning i bruk
  • Benzodiazepiner: Svakt økende tendens

Data fra det siste halvåret 1. april – 30. september 2022, sammenlignes i hovedsak med data fra forrige halvårsperiode som var 1. oktober 2021 – 31. mars 2022.

Rapporten skal blant annet presenteres på den nasjonale ruskonferansen denne uken.

I arbeidet med rapporten har har 33 informanter bidratt i et anonymisert trendpanel.

Ansatte ved ungdomsskoler i Bergen og tre fokusgrupper har også bidratt med informasjon.

Føre Var-modellen er utviklet ved KoRus vest Bergen, med mål om å fange opp endringer i rusmiddelbruk og -trender.

Rapporten er en av oppgavene som Kompetansesenteret utfører med midler fra Helsedirektoratet.