Beredskaphevingen skjedde i natt, og gjelder alle Equinors anlegg, melder NRK.

På prosessanlegget på Kollsnes i Øygarden, er det etablert et eget beredskapsteam bestående av lokal ledelse og tillitsvalgt.

BA er på plass på Kollsnes.

– På grunnlag av forhøyet beredskapsnivå vil all flyvning og mistenkelig aktivitet bli politianmeldt, forteller portvakten på Kollsnes til BAs medarbeidere på stedet.

Politiet er også rutinemessig til stede ved anlegget.

– Det utarbeides nå nye retningslinjer for hele virksomheten her, og vi kan ikke si noe før disse er på plass, sier politiførstebetjent Bjørn Pollestad til det fremmøtte pressekorpset.

Politidirektoratet har tett dialog med politidistriktene og relevante samarbeidsaktører, og fortsetter å følge situasjonen nøye i tiden fremover.

PST vurderer

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for å vurdere trusselsituasjonen i Norge.

− Situasjonen tas på største alvor, og det er allerede satt i gang flere tiltak for å sikre en best mulig beredskap ut i fra kunnskapen vi har i dag. Politiet er i tett dialog med PST, og vurderer fortløpende om det er behov for å treffe tiltak som svarer på en eventuell utvikling i trusselbildet, sier beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet.

– PST følger situasjonen nøye, i godt samarbeid med Vest politidistrikt. Vi har tilstrekkelig ressurser til å arbeide med de tingene som vi skal, inkludert å følge situasjonen nøye, sier leder for PST Vest, Torgils Lutro, til BA.

PST sentralt opplyser at de også arbeider med hendelsene.

− Vi gir i disse dager en oppdatering av trusselbildet til Regjeringen og andre aktuelle instanser, opplyser Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST.

Sikkerhetsoppgraderingen kommer etter at Petroleumstilsynet sendte ut en melding mandag om å utvise årvåkenhet.

– Det betyr at vi innfører ytterligere sikkerhetstiltak på kontorsteder, offshoreinstallasjoner, landanlegg, forsyningsbaser, helikopterbaser og fartøy i Norge, sier pressetalsmann Eskil Eriksen til NTB.

Onsdag ettermiddag ble terrortrusselnivået justert ned fra nivå 4 høy til nivå 3 moderat.

Følger utviklingen tett

Han vil ikke gå nærmere inn på hva slags sikkerhetstiltak det gjelder, eller omfanget av tiltakene.

– Ettersom dette gjelder hensynet til sikkerheten og effekt av tiltak, ønsker vi ikke å gå mer i detalj om hva sikkerhetstiltakene består i. Vi følger utviklingen tett, og har løpende dialog med myndighetene. Det dreier seg om politiet og andre sikkerhetsmyndigheter, sier han.

Ifølge NRK er det etablert et eget beredskapsteam på prosessanlegget for gass på Kollsnes i Øygarden. Denne enheten består av lokal ledelse og tillitsvalgte, som daglig holder møter for å følge situasjonen. På Equinors oljeraffineri på Mongstad er det også plassert ut vakter, ifølge NRK.