Mannen i 60-årene er dømt for å ha unndratt 29 millioner kroner i inntekt og 200 millioner kroner i formue over en periode på tre år. Unndratt skatt er beregnet til å være omtrent 10 millioner kroner, ifølge Økokrim.

Dommen fra Gulating lagmannsrett fra juni i år er dermed rettskraftig. Åtte måneder avfengselsstraffen er gjort betinget.

Saken handler om aksjer i utenlandske selskaper registrert i Skottland, på Kypros og på Isle of Man.

Saken ble opprinnelig etterforsket av politiet i Hordaland, men Økokrim overtok i 2013.

Ifølge Dagens Næringsliv la lagmannsretten til grunn at bergenseren bevisst hadde unndratt de aktuelle inntektene og formuen fra beskatning.

Retten mener også at mannen hadde vært helt fraværende i forhold til norske ligningsmyndigheter når det gjaldt dokumentasjon knyttet til inntekter og formue i utlandet.