– Hadde eiendomsskatten blitt integrert i inntektsskatten, ville folk lagt mindre merke til den og antakelig hatt et bedre forhold til den, mener Alexander W. Cappelen, professor ved Norges Handelshøyskole.

LES OGSÅ: Skatter av 5,4 millioner på bygg til 15 millioner

LES OGSÅ: 1.200 har klaget på eiendomsskatten

– Kan oppfattes urettferdig

I en undersøkelse InFact har utført for BA, svarte fire av ti bergensere at de er helt imot eiendomsskatt.

Litt flere enn det mener skatten er grei om den er lav, mens bare 17 prosent sier uforbeholdent ja til skatten. (se faktaboks)

LES OGSÅ: Enorme forskjeller i eiendomsskatt

– Det er et grunnleggende problem med formues- og eiendomsskatt at det er vanskelig å bli enige om hvordan den skal beregnes. Om noen ser at andre har fått en lavere takst enn dem på en bolig med høyere eller samme verdi, kan det oppfattes urettferdig at de må skatte likt eller mer, påpeker Cappelen.

– I tillegg er det ikke en skatt som er knyttet til folks inntekt, og derfor kan den være vanskelig å betale for noen, tilføyer han.

– Høy skattemoral, men...

Professoren understreker at eiendomsskatt generelt sett har en stor fordelingseffekt.

– Men det er viktig å ha et godt system for fastsettelse og beregning av markedsverdien ved eiendommer, og å få frem de positive sidene ved skatten. Den har jo en stor fordelingseffekt, men det er kanskje litt underkommunisert.

Cappelen sier at nordmenn generelt har høy skattemoral, men tror ikke nødvendigvis at folk vil si ifra om de ser at markedsverdien på boligen sin er satt for lavt.

– Nei, da lar nok de fleste tvilen komme seg selv til gode, vil jeg tro, sier Alexander W. Cappelen og ler.