Klokken 4 natt til lørdag melder fagforbundene Lederne og Industri Energi at meklingen førte fram.

Oppgjøret gir et generelt tillegg på 9.100 kroner, mens skifttillegget øker med 1,50 kroner, skriver Lederne i en pressemelding.

– Vi har, i tråd med tradisjonen i den norske samarbeidsmodellen, sammen funnet løsninger og tatt ansvar i en krevende situasjon, sier Ledernes nestleder Liv Spjeld By og Per Helge Ødegård, tillitsvalgt for Lederne i Statoil, i en pressemelding.

Lederne, Industri Energi og SAFE har forhandlet med bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass som motpart.

– Det har vært krevende forhandlinger med flere ulike problemstillinger som måtte løses. Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget, men ble dyrt. I den utfordrende situasjonen næringen er i for tiden, var det likevel avgjørende for oss å finne en løsning for å unngå streik, skriverforhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

SAFE, Lederne og Industri Energi varslet om at de ville ta henholdsvis 156, 75 og 520 medlemmer ut i streik dersom meklingen ikke førte fram.

En eventuell streik ville ha rammet feltene Balder, Ringhorne, Jotun, Gjøa og Vega. Det ville utgjort omtrent 6 prosent av produksjonen av olje og gass på norsk sokkel.(©NTB)