Deler ut millioner: Alle vil høre om deres suksess

Det var bare ett problem da denne gjengen inviterte byens næringsliv til frokostmøte: Det var ikke plasser nok i salen.