Testament opplest i retten: Eldstesønnen (51) skvist ut

Ukjente detaljer fra den avdøde smalahovekongen Ivar Lønes testament avsløres i retten, der to av sønnene står i bitter arvestrid.