LOs sommerpatrulje: 4 av 10 bryter reglene

Ansatte må jobbe hele dagen uten å gå på do.