Gå til sidens hovedinnhold

Økt ledighet i Vestland – flatere utvikling i Bergen

Tallet på arbeidsledige i Vestland fylke økte med cirka 1300 personer fra januar til februar. Butikk- og salgsarbeid står for tilnærmet hele økningen.

Nå er 14.700 personer registrerte som helt ledige i fylket, melder Nav Vestland.

– Dette henger sammen med de siste smitteverntiltakene, som blant annet førte til stengte kjøpesentre. Økningen kom i butikk- og salgsarbeid og rammet særlig unge arbeidstakere. Vi har håp om at de fleste av disse snart er tilbake i arbeid, sier direktør Anne Kverneland Bogsnes i Nav Vestland i en pressemelding.

Arbeidsløsheten i fylket er på 4,3 prosent, det samme som landsgjennomsnittet.

Ledigheten i Bergen er vesentlig høyere (5,5 prosent), men holder seg relativt stabilt i februar sammenlignet med en måned tidligere.

8562 helt ledige i Bergen er en økning på 98 personer fra januar.

Urolig for langtidsledighet

Tallet på permitterte arbeidstakere i fylket økte med 1330 personer den siste måneden til 8815 personer. Mange av disse har snart vært ledige i ett år, og en del enda lengre tid.

– Jeg ser med uro på at annenhver jobbsøker som står uten arbeid nå, er langtidsledig. Det er en ny situasjon for oss å ha så mange langtids-permitterte, og det er uvisst hvor mange som vil få jobben sin tilbake etter hvert som samfunnet åpner opp, sier Bogsnes.

5500 ledige stillinger

Reiseliv og transport har flest ledige med 2742 personer, som er en liten nedgang fra januar. Deretter følger butikk- og salgsarbeid (2653).

Det finnes vel å merke tusenvis av ledige jobber i fylket, først og fremst i helsesektoren og i industri, bygg og anlegg.

I februar ble det lyst ut nærmere 5500 ledige stillinger i Vestland, 500 flere enn på same tid i fjor.

Nav-direktøren oppfordrer både permitterte og andre ledige til å tenke gjennom om de kan bruke erfaringen sin i et annet yrke. Eventuelt om de kan pendle eller flytte for å finne arbeid.

Kommentarer til denne saken