3. mai ble det gjort et sjokkvedtak i bystyret, der flertallet gikk inn for å åpne for uteservering på Torgallmenningen.

Saken om «Ølallmenningen» fikk mye medieomtale. I dagene etterpå gikk en rekke aktører ut i BA og flagget sin interesse.

Knappe tre uker senere er trykket hos Skjenkekontoret overraskende lavt.

Bare én aktør har offisielt søkt om å få servere utepils i byens storstue.

Disse er interessert

– Når det gjelder søknader om uteservering på Torgallmenningen kan jeg bare se at vi har fått inn en slik søknad, og det er Hotell no 13, bekrefter kontorsjef Terje Gjertsen ved Skjenkekontoret i Bergen kommune.

BA har tidligere fortalt at Bymiljøetaten har fått henvendelser fra følgende aktører om leie av byrommet:

  • Olivia AS har meldt at de vil søke.
  • Sabrura Galleriet AS, har søkt.
  • Skaudrift AS, har søkt.
  • Rekom AS, har meldt interesse.
  • Villa Paradiso AS, har søkt.
  • Dilla Holding (eier blant annet Nama-restauranten), har meldt interesse.

  • BA har også omtalt restauranten Bjerck som har planer om uteservering på Harbitz-hjørnet.

– Jeg kan bekrefte at vi per nå har mottatt totalt syv søknader. Vi er nå i dialog med byrådsavdelingen rundt hvordan dette skal løses, sier Tord Honne Holgernes, fungerende etatsdirektør i Bymiljøetaten.

– Dårlig tid

For å ha lov å skjenke må du først ha lov fra grunneier, som er Bergen kommune. Men:

– Det hjelper ikke å bare søke Bymiljøetaten. Ønsker du skjenkeløyve må du også søke hos oss. Vi anbefaler at man søker begge steder, sier Gjertsen.

Skjenkesjefen minner om at saksbehandlingen kan ta tid, og at det er mye som skal på plass for man kan sette ut stoler og tappe pils på Torgallmenningen.

– Har du planer om å servere alkohol på Torgallmenningen i sommer begynner du å få dårlig tid, hvis vi skal rekke å behandle søknaden før sesongen er over, sier Terje Gjertsen.

– Utreder hurtig

Bymiljøetaten skal også ha et ord med i laget. Deler av Torgallmenningen er allerede utleid i størstedelen av mai, mye av juni, august og september.

– Ingen ting har vært utredet på forhånd, så lite har vært avklart: Hvilke arealer skal leies ut, krav til estetikk, tilgjengelig gangareal, sikkerhet og varelevering må ivaretas, sier Holgernes i Bymiljøetaten.

– Vi forholder oss til det bystyret har vedtatt og har forsøkt å utrede mulige løsninger så hurtig som mulig. Vi er også i dialog med næringsseksjonen og ser på mulighet for parallellbehandling, slik at man ikke venter på hverandre, sier Tord Honne Holgernes til BA.

– Er noen stjerner

Hotelldirektør ved Hotell no. 13, Birgitte Sulen, visste ikke at de var de eneste som hadde sendt inn en offisiell søknad.

Hun forteller at de i startfasen var usikker på hvilken ende de skulle begynne i.

– Men Terje Gjertsen og teamet på skjenkekontoret er noen stjerner, så det var bare å ringe dem, sier hun til BA.

Hun viser også til at det også var greit å forholde seg til skjemaene som ligger på kommunen sine sider.

Hotellet vil komme tilbake til hvordan planene for uteserveringen, så snart de har fått svar på hvilke retningslinjer som blir gjeldende.

Hvordan uteservering på Torgallmenningen praktisk skal håndteres var ikke utredet i forkant av vedtaket, så Bergen kommune innrømmer at de har en jobb å gjøre med å få alt av regelverk og avtaler på plass.