Det melder selskapet i en pressemelding onsdag.

To operatører ved Stureterminalen, en lærling og to skoleelever på utplassering ble utsatt for hydrogensulfidgass i oktober. En 17 år gammel skoleelev var kritisk skadet etter ulykken. Ytterligere en person ble alvorlig skadet, mens tre ble lettere skadet.

Den interne granskning i Statoil konkluderer med at hendelsen kunne ha ført til dødsfall.

– Innsatsen til personellet på Stureterminalen bidro høyst sannsynlig til at hendelsen ikke fikk et mer alvorlig utfall. Men granskingen viser at sikkerheten for de ansatte ikke ble tilstrekkelig ivaretatt denne oktoberdagen, sier Jens Økland. Han er konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Statoil.

Kritisk skadet

Samme kveld som ulykken skjedde, opplyste Helse Bergen at 17-åringen var kritisk skadet. Neste dag ble han beskrevet som alvorlig skadet, og dermed utenfor livsfare.

Ifølge Statoils rapport var det flere årsaker til hendelsen:

  • Manglende risikoforståelse
  •  Manglende styring av kompetanse og beredskap
  • Sviktende barrierer i forbindelse med inspeksjon av H2S-reaktoren

– Konklusjonene i rapporten danner grunnlag for både strakstiltak og mer langsiktige tiltak på Sture. Dette vil igjen gi læringseffekt og erfaringsoverføring til øvrige landanlegg i selskapet, sier direktør for landanleggene i Statoil, Lars Rosenløv, i meldingen.

Statoil vil blant annet sørge for at bærbare gassdetektorer blir brukt oftere, og at medarbeidere får bedre forståelse av risikoen. I tillegg vil de forbedre prosedyrer og «forsterke kvaliteten i sikkerhetsarbeidet».

Etterforskning

Petroleumstilsynet har slått fast at de skal granske gassulykken. Politiet iverksatte sin etterforskning parallelt.

– Vi tar denne hendelsen på største alvor. Statoil har besluttet å gjøre en konserngranskning. Det vil si på øverste nivå vi kan granske på internt i selskapet, sa pressetalsmann Ole Anders Skauby i Statoil etter ulykken.

Nå har de konkludert med at de tar selvkritikk, ifølge NTB.

Statoil har opplyst til BA at det var driftsforstyrrelser på tanken natten før ulykken skjedde.

Stureterminalen

Stureterminalen i Øygarden kommune drives av Statoil.

Terminalen mottar råolje og kondensat fra Oseberg-området via en 115 kilometer lang oljerørledning og råolje fra Grane-feltet via en 212 kilometer lang oljerørledning.

Terminalen har også et anlegg for gjenvinning av flyktige gasser.

Prosessanlegget på terminalen gjenvinner de letteste komponentene fra råoljen og disse blir tatt ut i LPG-mix (Liquefied Petroleum Gases) og Nafta.

Anlegget omfatter to kaianlegg og årlig anløper 150-160 oljetankskip og LPG-tankskip.

Kilde: Statoil