Om få timer renner 143 elever inn skoleporten

Rektor på Løvås oppveksttun vet det ikke er plass til mellomtrinnet med dagens smittevernregler.