Norsk Sykepleierforbund og Unio trapper opp streiken ved sykehusene.

Allerede har sykehusstreiken ført til store plager for enkelte.

To-tre operasjoner utsettes daglig

Ved Kysthospitalet i Hagevik blir to til tre operasjoner utsatt daglig, som følge av streiken.

Pasienter som har ventet i flere måneder på en planlagt operasjon, må nå kanskje vente til over sommeren.

– Det er tøft å streike. Vi helseansatte tenker på pasientene og kollegaene våre som er igjen på jobb. Men vi kjemper jo for å sikre alle et bedre helsevesen, sier streikelederen, foretakstillitsvalgt Karen-Anne Stordalen til BA.

Kysthospitalet i Hagavik er et spesialsykehus som utfører planlagte, gjerne ortopediske, operasjoner.

Før det nye streikeuttaket fredag var elleve sykepleiere og fire fysioterapeuter i streik. Ytterligere ble ni nye tatt ut.

Respekterer streiken

Det fører til store utsettelser for pasienter som sliter med vonde hofter, knær eller rygger. De har allerede stått i kø i opp til et halvt år.

– Operasjonene blir utsatt, kanskje til over sommeren. Men streiken vil også bety at alle som står i kø må vente lenger. Alle som blir berørt vil bli kontaktet av oss, opplyser kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen til BA.

Han legger til at de respekterer streiken som en lovlig aksjonsform, men at de likevel vil gjøre sitt for at færrest mulig pasienter vil bli skadelidende.

– Og liv og helse er ikke i fare nå, sier Vigander.

Doblet antall streikende

Før streiken ble utvidet, var det 35 som streiket i Helse Bergen. Flest sykepleiere, men også noen fysioterapeuter, ergoterapeuter og radiografer.

På landsbasis gikk i første omgang 313 av Unios om lag 48.000 medlemmer ut i streik. Nå er dette antallet nesten doblet.

– Når vi tar ut folk i streik, tar vi alltid hensyn slik at det rammer tredjeparten minst mulig. Og vi setter selvsagt ikke liv og helse i fare, sier streikeleder Karen-Anne Stordalen, som sammen med andre streikekomiteer i Unio nesten har tatt over den flotte konferansedelen på Hotell Norge.

Hun forteller om stor streikevilje og høy stemning blant sine medlemmer.

– Så føler vi virkelig at vi har folk flest sin støtte. Det føles slik når vi er ute i gatene, sier Stordalen.

Hun mener streiken er viktig for å sikre rekruttering og beholde sykepleiere i faget.

Vil ha rell lønnsvekst

Stordalen viser til at det mangler 7000 sykepleiere i norsk helsevesen, ifølge tall fra Nav. Det er også slik at snittalderen for dem som slutter i yrket er 58 år gamle.

– Dette er viktig og uunnværlig kompetanse. Skal vi ha et like godt helsevesen i fremtiden må det rekrutteres flere, og da er lønnen viktig, sier hun.

Sykepleierne kjemper altså for høyere lønn. Unio fikk 1,5 prosent i fjor og det er langt lavere enn frontfagene, som forhandlet frem en ramme på 2,7 prosent.

– I fjor var vi lojale mot frontfagsmodellen, men det var ikke frontfagene, som fikk mye mer. Nå er det vår tur til å få en reell lønnsvekst og økt kjøpekraft, sier Stordalen, som mener det som lå i skissen til riksmegleren var for dårlig.

Kommunestreik avblåst

Unio-streiken i kommunesektoren, der over 22.000 kommuneansatte, deriblant drøyt 2.000 sykepleiere, var tatt ut i streik, ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd fredag ettermiddag.

Sist gang sykepleiere streiket, i 2018, gikk det 28 dager før streiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd.

Norsk Sykepleierforbund er et av 13 forbund i Unio.