Opposisjonspartiene i Bergen etterlyser mer åpenhet om de strenge koronatiltakene