Opposisjonspartiene i Bergen etterlyser mer åpenhet om de strenge koronatiltakene

For lite åpenhet, manglende dokumentasjon og alt for tynt lovgrunnlag. Slik beskriver opposisjonspartiene byrådets strenge koronaforskrift.