Haukeland er daglig leder i Heldal Eiendom og Entreprenør Magne Heldal. Hun er også blant de 240 bedriftslederne på Vestland som har signert NHO-oppropet mot økning av formuesskatten. Totalt har over 1700 norske bedrifter signert.

– Jeg blir nesten sint kjenner jeg. Vi betaler gjerne skatt, noe som er bra med dette landet. Men formuesskatten fungerer nærmest som en straff mot verdiskaping. Staten ville vel tatt inn mer penger på å la bedriftene skape verdier og arbeidsplasser, sier hun til BA.

Ifølge NHO tvinges eiere til å tappe bedriftene for egenkapital eller til å ta opp lån for å betale den særnorske skatten, selv om bedriften ikke tjener penger.

– Formuen ligger ofte i bedriftens verktøy, maskiner, eiendom eller varelager, og ikke i rene kontanter. Når vi skattlegger denne type formue hindrer vi bedriftseierne- og lederne i å bruke tilgjengelig kapital til å investere i ansatte og deres kompetanse, sier NHO Vestland-sjef, Helene Frihammer.

Ikke et «riking-problem»

Haukelands selskap er blant dem som skattlegges på nettopp arbeidende kapital.

Formuesskatten er misforstått, mener hun.

– Vi betaler veldig gjerne skatt og synes det er en bra ting. Men når formuesskatten gjør at man må betale skatt på arbeidende kapital, så tømmer det bare små og mellomstore selskaper for penger på bunnlinjen og hindrer investeringer i nye maskiner. Det går spesielt utover mindre håndverkerbedrifter, som er avhengig av utstyr for å kunne gjøre jobben sin.

At det er vanlige bedriftseiere som rammes, kommer ikke tydelig nok frem i media, mener også regiondirektøren i NHO. Debatten domineres i for stor grad av de rikeste stemmene, men skattleggingen rammer også «hvermannsen», mener hun.

– Det er utfordrende for vanlige bedriftsledere når debatten domineres av kjente «rikinger» som laksemilliardærer, skikonger eller kjendiskokker, sier Frihammer.

Blant Vestlandsbedriftene som har signert oppropet er en lang rekke små- og mellomstore bedrifter innen elektro, bygg og anlegg.

– Oppropet fra bedriftene viser at diskusjonen er relevant for langt flere, og særlig små og mellomstore bedrifter. Hvor mange bedrifter må signere, hvor mange møteplasser eller diskusjoner, men ikke minst; hvor mange arbeidsplasser i vårt distrikt skal forsvinne før politikken blir mer næringsvennlig, spør regiondirektør Frihammer.

Små og mellomstore bedrifter

  • 99 prosent av norske bedrifter er små og mellomstore bedrifter.
  • Om lag halvparten av de som jobber i næringslivet jobber i en bedrift med under 100 ansatte.
  • 61 prosent av alle arbeidsplasser i næringslivet er i private norske bedrifter.
  • 40 prosent av verdiskapingen i næringslivet kommer fra private bedrifter.
  • 78 prosent av de sysselsatte i næringslivet i kommuner med spredt bosetting er ansatt i en privateid bedrift.

Kilde: Menon Economics for NHO.

Politikerne er uenige

– Formuesskatten er helt avgjørende for å holde forskjellene nede. Uten den vil mange svært rike mennesker bli nullskattytere. Ingen skatter er uten ulemper, men vi kan ikke ha et samfunn hvor vanlige folks arbeid skattes høyt og eiernes kapital skattes null, sier Audun Lysbakken, partileder for SV.

Peter Frølich, stortingsrepresentant og justispolitisk talsperson for Høyre, omtaler formuesskatten på en annen måte enn Lysbakken.

– Jeg er utrolig glad for at næringslivet nå sier ifra. Små og mellomstore bedrifter blir daglig skjelt ut og latterliggjort av venstresiden. Aktører i næringslivet blir pekt ut som griske profitører. Men det er faktisk de som skaper verdiene som gjør velferdsstaten mulig. Hvis man ødelegger for næringslivet, så sager man av den grenen som vi alle sitter på, sier Frølich til BA.