BAs presentasjon av meningsmålingen om Bybanen til Åsane er egnet til å forvirre. Det som fremheves i overskriftene, er at flertallet vil ha bybane til Åsane, og at de fleste av disse vil ha den langs Bryggen.

Det som ikke synes i overskriftene, men som så vidt står nevnt i teksten, er at mens bergenserne tidligere har gitt bred støtte til å bygge bybane til Åsane (86-87 prosent av alle spurte for et drøyt år siden), er det nå bare så vidt et flertall for bybane til Åsane (Ca. 52 prosent av alle spurte, ca. 59 prosent av dem som har gjort seg opp en mening om saken).

De som går inn for å få en bybane foran Bryggen, utgjør mindre enn 30 prosent av de 1009 spurte. Det som virkelig er dramatisk i denne meningsmålingen, er at oppslutningen om å bygge bybane til Åsane har rast nedover etter at bystyret 15. desember 2021 vedtok å legge den foran Bryggen.

Byrådet (og BA) har fremstilt det som om den vedtatte løsningen er den eneste muligheten for å få bybane til Åsane. En rimelig tolkning av den nye meningsmålingen er at svært mange sier at «da kan det være det samme med hele Bybanen. Da vil vi ikke ha den».

De som tenker slik, svarer selvsagt ikke at de vil ha den i tunnel, siden det med stor kraft propaganderes at den muligheten ikke finnes. Det er virkelig oppsiktsvekkende at det på tross av dette voldsomme frafallet av støtte til Bybanen til Åsane, fortsatt er så mye som 45 prosent av de gjenværende som vil ha den i tunnel.

Det voldsomme kjøret for bybane foran Bryggen – et alternativ som et klart flertall av bergenserne gjennom meningsmålinger helt siden 2012 tydelig har markert at de ikke vil ha, holder på å ta knekken på hele Åsanebanen.

Det er realiteten, og det er det som avspeiles i BAs nye måling. Det som skjer, er ikke at folk «beliter seg». Det som skjer, er at oppslutningen om prosjektet Åsanebanen holder på å rakne.

Det finnes gode og rimeligere bybanealternativer som er lagt i fast fjell i Fjellsiden tett inntil sentrum og i fast fjell under sentrum. En titt på nettsidene til bybanetunnel.no vil vise det. Vi trenger bybane til Åsane. Da må vi velge en løsning som folk vil ha.