Før helgen ble de fire rumenerne som fortsatt er siktet for menneskehandel løslatt fra fengsel.

Årsaken var at verken Bergen tingrett eller Gulating lagmannsrett mente politiets beviser holdt til videre fengsling av de fire.

Flere av forsvareren til de siktede har gått hardt ut mot politiets fremgangsmåte i saken. Nå retter også leder ved Robin Hood Huset, Marcos Amano, kritikk mot politiet.

– Burde ventet

– Jeg blir litt oppgitt over politiet sin mediestrategi i denne saken. Det er veldig bra at det jobbes aktivt med å avdekke kriminalitet i disse miljøene. Eventuell menneskehandel er svært alvorlig og må slås ned på. Men jeg sliter litt med å forstå behovet for et stort mediesirkus før de i det hele tatt hadde fått rettens godkjennelse til varetektsfengsling, sier han.

– Hva mener du politiet burde gjort annerledes?

– De kunne gjerne ventet med å gi detaljert informasjon om saken til de hadde gjennomført varetektsfengsling. Det er lov for politiet å si at man kommer tilbake med detaljer på et senere tidspunkt.

Amano mener at politiets offensive mediebruk kan bidra til å fôre rasistiske fordommer.

– Jeg tror samfunnet ville være tjent med at politiet holdt en lavere medieprofil. Man må at tenke på at dette er mennesker i en svært utsatt posisjon og man forer veldig problematiske og rasistiske holdninger i samfunnet knyttet til en folkegruppe som allerede har vært utsatt for svært mye forfølgelse og fordommer. Ikke alle er i stand til å lese mellom linjene. Etter denne runden har vi også sett flere tilfeller i sosial media med utfall som «søppel-rumenere» og «kast disse rottene ut av landet», sier han.

Tar ikke selvkritikk

Påtaleansvarlig for etterforskningen, Rudolf Christoffersen, opplyste i går at han var på ferie og ikke hadde anledning til å la seg intervjue. Forelagt kritikken fra Amano skriver Christoffersen i en SMS:

– I denne saken har vi med et barn som etter det opplyste ble giftet bort i en alder av 15 år. Barneekteskap er straffbart også i Romania. Disse barna er særs sårbare for utnytting, og når politiet mistenker at et slikt barn har blitt utsatt for utnytting eller er brakt til Norge for å bli utnyttet så har vi en plikt til å reagere. (...) For øvrig tenker jeg at politiet skal gi objektiv og korrekt informasjon til media i straffesaker. Hvorledes media bruker informasjonen de får må media selvsagt vurdere i henhold til Vær Varsom-plakaten og egne etiske retningslinjer.