Dette kunngjør Os kommune i en pressemelding mandag ettermiddag. Det er landbrukskontoret som nå har fattet vedtak om at den famøse svanen, som i Os nærmest har blitt for en lokal attraksjon å regne, må bøte med livet.

Svanen har vært kjent for sitt hissige gemytt i en årrekke, men det var to angrep i forrige uke som førte til at fagetaten i Os måtte møtes for å diskutere fuglens fremtid mandag.

Fredag formiddag tok knoppsvanen tak i kragen på en liten barnehagejentes redningsvest mens hun lekte i vannkanten i Mobergsviken, og slepte henne fra land og under vann. Tidligere samme uke hadde svanen bitt en ungdom i baken da gutten var ute i båt. Guttens far hadde selv blitt angrepet da hans skulle sette ut vannskuteren tidligere samme dag, ifølge lokalavisen Midtsiden.no.

Svanen har havnet trøbbel også tidligere, og måtte for to år siden opereres i foten etter et ublidt møte med det som kan ha vært en båtmotor. Havnesjefen måtte opereres. I 2012 måtte han også få veterinærbehandling etter å ha blitt blyforgiftet.

Etter å ha kommet fra hendelsene med livet i behold, går det derimot mot svanesang denne gangen, og vedtaket vil nå få kommunens vedtak oversendt, før det blir iverksatt gjennom lokal viltkontakt, oppgir kommunen.

– Umulig å ivareta tryggheten rundt «utilregnelig» svane

I vedtaket viser landbrukskontoret til at svanen allerede har gjort skade på flere personer og med et slikt omfang at flere har måttet oppsøke lege.

Likevel fastslår vedtaket at det Havnesjefens aggressive adferd er naturlig, både fordi «han har vore utsett for særs varierende handsaming av publikum i Os», og at knoppsvanehannen i månedsskiftet juni/juli har ansvaret for å beskytte svaneungene og deres mor, mens moren skifter fjær.

Som begrunnelse for at Havnesjefen likevel må bøte med livet, viser etaten til at Os havn er en del av et pulserende sentrum, og at Mobergsviken er en offentlig badeplass, og at det da blir «umogeleg å kunne ivareta innbyggjarane sin tryggleik med ei «utilregnelig» svane i området».

I vedtaket slås det fast at fellingstillatelse skal utsettes til etter hunnsvanens mytetid, 23. juli, for å øke sjansene for at svanemor og svaneunger overlever.