Osterøy er koronafri og holder folk på avstand

– Vi har fullmakt til å be om stenging av broen, sier ordføreren.