Gå til sidens hovedinnhold

Østlandet har fått, nå er det vår tur

Flere partier forstår ikke den strategiske betydningen av en sterk og integrert vestlandsregion.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I den pågående valgkampen hører vi stadig flere partier som vil stoppe den videre prosessen med å etablere fergefri E39 mellom Bergen og Stavanger.

Forståelsen av det strategiske perspektivet med å bygge en integrert bo- og arbeidsmarkedsregion mellom Bergen – Sunnhordland – Haugalandet og Stavanger virker totalt fraværende i flere partier. Dette er en region som står for en betydelig verdiskaping i nasjonal målestokk, og i sum vil regionen utgjøre over en million innbyggere.

Les også

Veisatsingen må fortsette

De som har reist på Østlandet de senere årene ser firefelts motorveier og dobbeltsporet jernbane bre seg både nordover langs E6 og sørover langs E18. Holdningen hos innbyggere østpå er at dette er helt naturlig og et nødvendig behov i den tid vi lever. Her på Vestlandet står vi for en betydelig verdiskaping, men holdningen fra flere partier er tydeligvis at vi skal være fornøyd hvis vi klarer å etablere gul midtstripe på en tofelts vei.

Personlig har jeg ikke problemer med at det etableres slike løsninger på Østlandet, men det er Vestlandet sin tur for tunge infrastrukturinvesteringer nå. Det er derfor trist å observere det som må kunne omtales som brønnpissing fra flere sentrale vestlandspolitikere i debatten rundt fergefri E39. Miljøargumentet som brukes om veitransport virker også oppkonstruert all den tid vi i relativt nær fremtid vil ha tilnærmet nullutslippsløsninger både med person- og godstransport på vei.

En sterk og integrert region her vest vil være den eneste regionen i Norge som med politisk, økonomisk og talentmessig tyngde kan utfordre den usunne sentraliseringstrenden vi over tid har sett på statsforvaltningen i Norge. Mange unge par har i dag høyere utdannelse, og ønsker seg spennende jobber for begge to. I praksis viser det seg for mange å være utfordrende for begge å oppfylle disse karriereønskene her vest. Konsekvensen er at vi opplever en hjerneflukt over fjellet. En sterk og integrert Vestlandsregion med effektive transportløsninger er derfor en helt sentral forutsetning skal vi som region over tid kunne utøve motmakt og kreve lokalisering av statlige funksjoner til Vestlandet.

Les også

Her er Erna tilbake i Arna. Setter av 100 millioner kroner til ny E16 neste år.

I den pågående politiske debatten er dessverre dette perspektivet nesten fraværende. Velgere som ikke har bestemt seg bør derfor tenke seg om to ganger før man stemmer på partier som ønsker å stoppe etablering av fergefri E39. Dette er en investering i fremtidig konkurransekraft for vår region, og et viktig fundament for å sikre tilvekst av attraktive arbeidsplasser som gjør at vi kan beholde flere av våre ungdommer på Vestlandet. Godt valg!

Kommentarer til denne saken