Torsdag ettermiddag opplyser Folkehelseinstiuttet (FHI) at Norge setter vaksinering med AstraZeneca på pause frem til Det europeiske legemiddelverket har fått gransket mistanken om at den kan føre til blodpropp..

– Dette gjør vi ut fra et forsiktighetsprinsipp mens utredningen av vaksinen pågår. Det er ikke en enkel beslutning å ta, sa smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI på en pressekonferanse i dag.

Han understreker at den midlertidige stansen ikke innebærer at de fraråder bruk av AstraZeneca-vaksinen fremover.

– Legemiddelverket går nå gjennom alle bivirkninger som er meldt på AstraZeneca og andre koronavaksiner.

Så langt har 121.820 personer fått vaksinen i Norge. FHI stanser nå utsendelsen av doser til kommuner og helseforetak inntil videre.

– Doser som er sendt ut lagres forskriftsmessig på vaksinasjonsstedet. Pausen vil føre til noe forsinkelser i vaksinasjonsprogrammet, sier Bukholm.

Utgjør halvparten av dosene

Ifølge en nylig oppdatert oversikt kommer det frem at over halvparten av dosene som skulle settes i regi av Bergen kommune denne uken er av typen AstraZeneca.

Det dreier seg om 2700 doser som skulle fordeles på kritisk, prioritert helsepersonell og personer i alderen 55–64 år med underliggende sykdom eller tilstand.

Det er fastlegene som står for vaksineringen av personer i risikogruppen.

Dansk advarsel

Kommunen bestemte seg torsdag for å sette vaksineringen på pause etter meldinger fra Danmark om alvorlige bivirkninger.

Ifølge danske myndigheter er de europeiske legemiddelverkene i gang med en granskning av om vaksinen kan føre til blodpropp.

– Vi er opptatt av at det skal være trygt å få vaksine og stanser derfor vaksineringen med denne vaksinen inntil vi har fått nærmere beskjed om hvilke vurderinger FHI og Legemiddelverket gjør her. Det jobbes nå med å informere fastlegene og vaksinasjonsstedene som berøres av dette, sier helsebyråd Beate Husa.

Har satt 3300 doser i Helse Bergen

I Helse Bergen er det siden vaksineringen startet satt rundt 3300 doser av AstraZeneca-vaksinen.

– Jeg kjenner ikke til at det er rapportert inn alvorlige bivirkninger til oss, kun moderate, sier seksjonsleder Stig Harthug ved seksjon for pasientsikkerhet i Helse Bergen til BA.

Harthug er også leder for vaksinasjonsutvalget i Helse Bergen. Siden januar har det pågått en storstilt vaksinering av prioriterte ansatte i helseforetaket. Han sier at de fleste meldingene om bivirkninger handler om ømhet på stikkstedet og lette symptomer.

– Men det er Legemiddelverket som tar imot alvorlige meldinger om bivirkninger, det går nødvendigvis ikke til de som vaksinerer.

– Tror du folk blir urolige av denne utviklingen?

– Ja, det er naturlig at en del lurer på hva dette er, men samtidig er det strenge regler for godkjenning av vaksiner. Og hvorvidt de alvorlige meldingene har direkte sammenheng med vaksineringen må nå undersøkes grundig av Legemiddelverket.

De har 200 doser AstraZeneca igjen å sette av det de har fått tildelt så langt.

Det var ikke planlagt vaksinering av ansatte i regi av Helse Bergen torsdag, men også de vil nå avvente nærmere beskjed fra FHI og Legemiddelverket.


Hadde akkurat innkalt

Det er helsepersonell og personer med underliggende sykdom i alderen 55–64 år som har fått tilbud om AstraZeneca-vaksine denne og neste uke.

Fastlege ved Loddefjord legekontor og tillitsvalgt for fastlegene i Bergen Lina Kristin Welle-Nilsen forteller at de mottok doser til denne gruppen pasienter for et par dager siden.

– Vi var nok ikke det eneste legekontoret som fikk dosene da. Så teoretisk sett var det kanskje legekontor som hadde planlagt å starte vaksinering i dag, forteller hun til BA.

Ifølge Welle-Nilsen har alle fastlegekontor i Bergen har fått cirka 30 prosent av det de trenger til pasienter med underliggende sykdom i alderen 55–64 år.

Selv hadde hun akkurat sendt ut innkalling til vaksinering over helgen til 60 pasienter da kommunen ringte med beskjed om at det er innført midlertidig stans i vaksineringen med AstraZeneca.

– Vi har nå fått beskjed fra kommunen om å avvente nærmere beskjed, men ikke avlyse timene til vaksinering ennå, forteller Welle-Nilsen, og legger til:

– Om vi må gjøre om på planene vil det være synd. Jeg håper vi kan få fortsette med vaksineringen på mandag.

– Må være sikre på at vaksinen er trygg

Medisinsk fagsjef i Bergen Trond Egil Hansen forteller til BA at meldingene fra Danmark er så alvorlige at de vil vente på vurderinger fra nasjonale helsemyndigheter før de forhåpentligvis kan vaksinere videre.

– Men vi gjør ikke det før vi er sikre på at vaksinen er trygg, understreker han.

Hansen forteller at det er helsepersonell som har fått AstraZeneca-vaksinen så langt.

– Vi har ikke sett noen veldig alvorlige bivirkninger hos oss så langt, men noen har måttet være borte en dag eller to fra jobb på grunn av feber og muskelsmerter.

Ikke meldt om dødsfall i Norge

AstraZeneca-vaksinen ble tatt i bruk i Norge 8. februar.

Dersom den som vaksineres opplever noe som man mistenker er bivirkninger av vaksinen, skal dette meldes inn til Legemiddelverket som deretter undersøker om det er en sammenheng.

Ifølge den siste Bivirkningsrapporten om koronavaksiner fra Legemiddelverket, er det meldt inn 394 tilfeller av mistenkte bivirkninger i forbindelse med AstraZeneca-vaksinen.

15 av disse klassifiseres som alvorlige medisinske hendelser, men det er ikke meldt om noen dødsfall.

Det vakte internasjonal oppmerksomhet da Legemiddelverket i januar meldte om at de undersøkte dødsfall på sykehjem opp mot Pfizer-vaksinen.

Det Europeiske legemiddelverket har senere konkludert med at dødsfallene blant skrøpelige eldre ikke skyldtes vaksinen.