Stillinger på et par prosent ble plutselig mangedoblet: – Jeg blir ikke rik på dette

Stillinger på et par prosent ble plutselig mangedoblet etter KNM «Helge Ingstad»-ulykken.