I 2008 slo Den Nationale Scene på stortrommen.

«Les Misérables» var en publikumssuksess fra første stund. Alt før prøvene var begynt, var 10.000 billetter solgt.

En stiftelse ved navn «Konsul Joachim Grieg og fru Henriette Griegs fond for Den Nationale Scene i Bergen» bidro med 558.000 kroner for at DNS kunne hanke inn enda flere skuespillere enn vanlig til stykket, som hadde et produksjonsbudsjett på vel 14 millioner kroner.

Slår sammen stiftelsene

Gjennom årenes løp har DNS' styre hatt ansvar for åtte stiftelser hvis formål er å bidra økonomisk til teaterets ekstrautgifter. «Les Misérables» mottok det største enkeltbeløpet i nyere tid.

Ellers har stipendene stort sett vært på mellom 5000 og 20.000 kroner, til studieturer og til kurs for enkeltpersoner ved teateret.

Men de siste fem årene har ingen av de åtte stiftelsene delt ut noen stipender.

De har likevel hatt utgifter på cirka 126.000 kroner til sammen til revisorer og offentlige registre. Ser vi helt tilbake til 2008, har én av stiftelsene ikke delt ut noen midler i det hele tatt, mens to har hatt én utdeling.

Nå slår styret i DNS stiftelsene sammen.

– Flere av disse legatene er så små at kostnadene rett og slett er høyere enn avkastningen. Da blir det ingen utdelinger. Ved å samle legatene får vi mer kraft bak dem, og blir bedre i stand til å gjøre utdelinger, forklarer styreleder Katrine Trovik.

Håper på utdeling i år

Beslutningen ble tatt tidligere i sommer, og søknaden om sammenslåingen ligger nå inne hos Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det er styret i DNS som også sitter som styre i samtlige legater.

– Burde ikke stiftelsene blitt slått sammen tidligere?

– Det kan du si vi kunne ha gjort, men alle midlene er i behold. Det er ikke sånn at en sammenslåing betyr mye fra eller til, svarer Trovik.

Hun håper sammenslåingen ikke tar for lang tid slik at styret kan gjennomføre en utdeling før året er omme.

Det er stiftelsen «Skipsreder H. Westfal-Larsens fond til fordel for Den Nationale Scene» som skal forene de øvrige stiftelsene (se faktaboks). Blir sammenslåingen godkjent, vil den nye stiftelsen ha 2,8 millioner kroner på bok.

– DNS får «stordriftsfordeler»

– Mange stiftelser er opprettet i en tid der det var helt andre nivåer på avkastning. Med inflasjon og andre forhold når det gjelder avkastning i dag, har et styre handleplikt når de over tid ser at de ikke klarer å gjennomføre formålet. Da må de tenke nytt, sier seniorrådgiver Jo Huus i stiftelsestilsynet.

Han berømmer styrer som tar initiativ til å sette stiftelser i stand til å gjennomføre formålene. Å slå sammen stiftelser med noenlunde likelydende formål, kan være én måte.

– Da får de stordriftsfordeler, og har én utgift til revisor og styre i stedet for åtte, sier han.

Styrearbeidet i de åtte DNS-stiftelsene er ikke honorert.

Det er stiftelsestilsynet som godkjenner en eventuell sammenslåing. I dette tilfeller anslår Huus at dersom alt går i orden, kan den nye stiftelsen være klar i løpet av senhøsten.