Arbeiderpartiet sendte Erna Solbergs revolusjonerende rusreform i grøften. Flertallet på Aps landsmøte i fjor, med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen, vendte tommelen ned for å avkriminalisere oppbevaring og bruk av mindre mengder narkotika. Samtidig tar den Ap-styrte regjeringen mål av seg til å legge frem forslag om en ny rusreform neste år. Initiativet har altså endt tilbake på tegnebordet, og skal etter planen returnere i en slags «lightversjon» etter årsskiftet en gang.

Både Oslo og Bergen tilhørte mindretallet da Landsmøtet i Ap voterte i saken. Daværende ordfører i Bergen og leder i Vestland Ap Marte Mjøs Persen og byrådsleder Raymond Johansen i Oslo ønsket å «opprettholde et forbud mot narkotika og gå inn for en avkriminalisering av bruk og besittelse av små brukerdoser». Oslo tok raskt initiativ til en lokal rusreform, og saken ble banket gjennom i bystyret. På sin første arbeidsdag som sosialbyråd gjorde Katrine Nødtvedt (MDG) felles front med oslopolitikerne. Overfor BA sier hun at hun vil arbeide for en lokal rusreform i Bergen også.

Det er ingen umiddelbar grunn til å tro at hun vil lykkes. Beskjeden fra lovens håndhevere, politi og påtalemyndighet, er tindrende klar: Det er ikke anledning til å innføre et eget narkotikalovverk i enkeltkommuner. Politiet er satt til å håndheve den nasjonale lovgivningen på området og må forholde seg til denne, samt føringene fra Riksadvokaten og Høyesterett.

Men til tross for at Solberg-regjeringens rusreform endte tilbake til start, har de nevnte føringene endret seg. Måten den nasjonale lovgivningen håndheves på er myket opp, og i mange tilfeller blir straff erstattet med alternative tilbud eller rett og slett unnlatelse av straff. Deler av Solbergs rusreform er altså i ferd med å bli implementert, til tross for at det var denne delen striden sto om: Avkriminalisering. Høyres Sandra Bruflot beskrev i Nettavisen like før sommeren situasjonen slik: Man har egentlig gått halvveis ved at man tar bort straffen, men ikke tilbyr hjelp på andre siden, sa hun.

For Støre & co. må en slik endring av praksis fremstå som noe paradoksalt. I det bebudede reviderte forslaget har helseminister Ingvild Kjerkol for lengst bekreftet at narkotika fortsatt skal være «kriminalisert».

Selv om et initiativ fra en MDG-byråd fra Bergen neppe gjør dypt inntrykk på Støre & co., burde både han og resten av regjeringen tatt signalene fra storbyene mer på alvor enn hva historien indikerer. Det er de store byene, Oslo og Bergen, som sliter mest med rusproblematikk. Det er disse kommunene som får den største belastningen når straff skal erstattes med behandling. At de store kommunene tar et slikt initiativ er i seg selv et tegn på at de mener dagens politikk ikke fungerer.

Slik situasjonen er i dag bør både Bergen og Oslo få bli pilotkommuner med sikte på en mer konstruktiv ruspolitikk. For regjeringen bør offeret være lite. Støre & co. har alt varslet at behandling blir en del av det reviderte reformforslaget. Og når påtalemyndigheten allerede har myket opp praksis på det feltet der regjeringens lar prinsippene styre, skulle prisen for å høre på dem som merker problemet daglig være lav.