Bjørn Næs og Erlend Fikse i Bergen brannvesen er ofte ute på tilsyn der studentene bor. De har sett hvor gale det kan gå dersom det er slurv med brannsikkerheten.

Hos studentsamskipnaden Sammen i Bergen er nå ventelisten på mer enn 2400 studenter som står i kø for studentbolig. Tusenvis må ut på det private markedet, hvor standarden varierer stort.

– Det er mangel på boliger, og da kan enkelte lett se forbi feil på visninger for å få tak over hodet, ifølge Næs.

Brannfeller

Næs og Fikse advarer mot typiske feil som kan gjøre boligen til en brannfelle, og gir tips til hva du bør se etter på visning.

Dette sier de du sjekke på visning:

Rømningsveier

– Spør huseier om rømningsveier. Kan de ikke svare på det, bør det ringe en bjelle, sier brannmennene.


Er det gode rømningsmuligheter? Her har huseier stripset igjen brannstigen, og dermed er den helt ubrukelig. Det skal være minst to rømningsveier. 

Er rømningsveiene tilstrekkelig? Her er det langt ned til bakken. 

Er rømningsveiene ryddige? Som leietaker må du sørge for å holde rømningsveiene frie. For eksempel må du ikke lagre møbler og pappesker foran døren til baktrappen hvis denne er en rømningsvei.

Brannvarsling

– Den vanligste mangelen i boliger gjelder brannvarsling. I tillegg til at dette skal være i orden når du flytter inn, bør leieboer jevnlig sjekke røykvarslere og gi beskjed til huseier dersom disse ikke fungerer, sier Fikse.

Er det tilstrekkelig med røykvarslere, eventuelt brannvarslingsanlegg? 
Om røykvarsleren er gul og på størrelse med en tallerken, så er den mildt sagt gått ut på dato.

Husk å sjekke batterier. 

Slukkeutstyr

– I boligen skal det finnes slukkeutstyr, husbrannslange eller brannslokningsapparat.

Du kan også sjekke følgende:

  • Er det åpenbart løse stikkontakter/brytere?
  • Er det utstrakt bruk av skjøteledninger?
  • Er det komfyrvakt?
  • Er det oppslag om ordensregler og branninstruks?

Hvem er ansvarlig for hva?

– Når du har flyttet inn er brannsikkerhet et samspill mellom deg og utleier, sier Næs.

– Huseier er ansvarlig for at boligen har nok rømningsveier.

– De har også ansvar for at det finnes brannvarslingsanlegg eller nok røykvarslere, og at det finnes slukkeutstyr, husbrannslange eller brannslokningsapparat – i boligen

– Leietaker har ansvar for å teste røykvarslere og bytte batteri. Kontroller slukkeutstyret jevnlig, og meld fra til utleier ved feil og mangler.

Bekymringsmeldinger

Om du er bekymret for brannsikkerheten kan du melde inn bekymringer på Branntips.no, eller ta kontakt med brannvesenet. Det er mulig å være anonym, og brannvesenet følger opp alle tips de får inn.

– Vi får inn altfor få bekymringsmeldinger. Ikke nøl med å ta kontakt, avslutter brannmennene.