Bachelorstudentene oppgir at de i svært stor grad får mulighet til å møte potensielle arbeidsgivere. Det sosiale studentmiljøet på NHH scorer også høyt, ifølge Studiebarometeret.

Masterstudent Martine Fornes (24) er ikke overrasket.

– På NHH har vi mulighet til å kombinere skolegang med mye gøy og lærerikt i studentforeningen, sier lederen for UKEN. Dette er en av landets største, studentdrevne festivaler.

Saken fortsetter under bildet.

– Viktig å ta gode karrierevalg

Prorektor for utdanning, Linda Nøstbakken, er tilfreds med at studentene opplever studiet som relevant og arbeidslivsrettet.

– For oss er det viktig at studentene tidlig får kontakt med arbeidslivet, slik at de kan ta gode karrierevalg. Vi inviterer næringsaktører til å holde gjesteforelesninger og bruker samfunnsaktuelle caseoppgaver. Studentene selv skaper mange av møteplassene, sier hun.

Masterstudentene på NHH gir 4,5 av fem mulige poeng på overordnet tilfredshet med studieprogrammet sitt.

Det er 0,4 poeng over landsgjennomsnittet og en liten økning fra i fjor. For bachelorstudentene er poengsummen 4,4.

Dette er undersøkelsen:

  • Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse som blir sendt ut til over 60 000 studenter ved norske høyskoler og universiteter.
  • Den undersøker hvor fornøyde studentene er med kvaliteten på studieprogrammene sine.
  • Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.
  • Den blir gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.