Det er på høy tid med en kritisk vurdering av holdningene som på mange områder i samfunnet gir grunnlag for usaklig aldersdiskriminering. Slik diskriminering skjer overalt.

På arbeidsplasser er det en jobb å gjøre på mange nivåer, både med inngrodde holdninger til eldre arbeidstakere og med å tilpasse arbeidsoppgaver til seniorers kvalifikasjoner og ambisjoner. Og ikke minst videreutdanne de eldre, slik som andre arbeidstakere.

Vi må endre holdningene overfor eldre arbeidstakere på arbeidsplassene. Alle aldre trenger å bli satset på, – helhjertet! Det er mange eksempler på stor suksess hos eldre, men oftest i private bedrifter der man selv bestemmer. Mange eldre arbeidstakere fortjener selvfølgelig også å kunne slutte etter strevsomme år. Det skal vi ha solide ordninger for. Men å tvinge motiverte og erfarne mennesker til arbeidsledighet på grunn av en dato, fortjener verken de eller samfunnet vårt.

Diskriminering av eldre mennesker foregår også i det daglige og i samfunnslivet. Jeg mener dette har tiltatt, i motsetning til hvordan det skal være og hvordan flotte «17. mai-taler» fremføres.

Les også

Vi må begynne å prioritere de eldre

Ta for eksempel kommunikasjon og annen tilrettelegging i det offentlige, blant annet i Bergen. Byen skal være sykkel- og gå-by. Ja vel? Kollektivtrafikken har betalingsordninger som er umulig for mange. Bilen er faktisk en velsignelse for eldre og funksjonshemmede som er avhengig av dem for å komme seg ut. Det bygges blokkmastodonter med forbud mot parkering. Dette isolerer mange eldre fra samfunnsdeltakelse, og fra for eksempel å få besøk. Fortau og gangveier blir nå brukt slik at mange føler frykt for el-løperhjul og sykler.

Diskriminering skjer også når man skal handle. Du må nødvendigvis til et kjøpesenter, tilpasset bil. Ofte forutsettes det at du gjør storhandel, med sparetilbud som kan være «fem stk. for 100 kroner» og så videre. Dette kan også oppleves som diskriminering!

Ikke minst skjer det diskriminering i demokratiske prosesser. Når så du sist en godt voksen person i en folkevalgt forsamling? Vi bør erkjenne at våre politiske partier deltar i aldersdiskrimineringen ved at svært mange av den stemmeberettigede delen av befolkningen aldersmessig nå ikke lenger blir representert. Dette er et demokratisk problem! Når så du sist en godt voksen person være interessant for for eksempel presse og TV, uten at vedkommende blir presentert som en kuriositet med et årstall bak navnet?

Les også

«Ingen har spurt oss om hva vi mener»

Samfunnets holdninger preges av den offentlige debatten. Den speiles av «den fjerde statsmakt», pressen, og hva de interesserer seg for. I valgkamper er det slutt på referering, man regisserer! Pressen, som altså har en særlig viktig rolle og ansvar, har de senere år en klar satsing på unge medarbeidere, ofte gode penner, men som har målgrupper som er langt ned på alders- og erfaringsskalaen.

De som ikke har skoen på, merker lite og spør sjelden. Høyre er det eneste partiet som har egen seniororganisasjon. På den måten sikres seniorenes synspunkt. Gjennom alle valg vil derfor Senior Høyre kjempe mot all diskriminering, også aldersdiskriminering, og jobbe for solidaritet mellom generasjonene!