Gå til sidens hovedinnhold

Pandemitiltakene kan skjule økte vansker

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Siden starten av pandemien for et år siden har barn og unge levd med flere livsbegrensende tiltak. Hjemmeskole, avlyste fritidstilbud, færre sosiale treffpunkt og økte belastninger i familien. Det kan tære på en normalutvikling og frata unge viktige arenaer for mestring og utvikling.

Mange foreldre er bekymret for sin jobbsituasjon og økonomi, som igjen kan øke stress- og konfliktnivået hjemme.

Et år er lenge i et ungt liv – for en 13-åring utgjør det nesten åtte prosent av livet. Det rammer i en sårbar alder, i sårbare overganger, og det rammer lenge. Noen barn og unge vil berøres sterkere enn andre. Spesialisthelsetjenesten for barn og unge opplever større pågang til behandling enn noen gang. Ungdommene er sykere med større hjelpebehov enn det man tidligere har sett. De sårbare barna er blitt enda mer sårbare, og et allerede presset hjelpe- og behandlingsapparat står i spagat for å ta dem imot.

Helse Bergen sitt lavterskeltilbud for tidlig oppdagelse av psykose; TOPS, føyer seg inn i rekken av hjelpetilbud som har merket økt pågang. Vi møter ungdom i alderen 13 til 30 år som ser ting andre ikke ser, hører stemmer som gjør dem redde, eller blir veldig mistenksomme og har tanker om at andre overvåker dem eller vil dem vondt. De fleste syntes det er vanskelig å selv fortelle om slike opplevelser til andre, og trenger at nettverket rundt forstår at de strever og spør dem konkret om dette.

De som ringer TOPS er som oftest noen rundt ungdommen som er bekymret. Viktige tegn om at det er grunn til bekymring er når psykoseplagene gjør at det blir vanskelig å gå skolen eller på trening, eller de trekker seg tilbake fra kontakt med venner.

Pandemitiltak som stengte skoler og avlyste fritidstilbud vil kunne skjule økende vansker med å fungere i hverdagen. Med økt sosial distansering og færre treffpunkt, er vår bekymring at ungdom kan gå lenger med psykoseplager før de blir oppdaget.

En annen utilsiktet konsekvens av pandemitiltakene kan være økt psykososialt stress, som igjen kan medføre mer psykoseplager for en del ungdom. Det er avgjørende at sårbare barn og ungdom løftes fram i debatten om hvordan samfunnet skal håndtere en pandemi.

Tidlig oppdagelse og intervensjon ved psykose gir bedre prognose for mennesker med lidelsen. Vi må unngå forsinkelser i behandlingen. Ungdom i psykoseutvikling trenger flokken – at foreldrene, læreren, fotballtreneren, helsesykepleieren, fastlegen eller andre rundt fanger opp en bekymringsfull utvikling. Hjelpen må være tilgjengelig for dem når behovet fanges opp.

Mye står på spill. Mennesker med psykoselidelser har høyere risiko for selvmord, spesielt i tidlig fase av sykdommen. Tidlig behandling ser ut til å gi bedre prognose og redusere selvmordsfaren.

Er du bekymret for at du selv eller en ungdom du kjenner holder på å utvikle en psykisk lidelse? Ta gjerne kontakt med TOPS på telefon: 55958585

Kommentarer til denne saken