Mens byrådet legger opp til færre parkeringsplasser i sentrum, har likevel en privat aktør fått lov til å etablere ett nytt parkeringanlegg.

Q-park har nylig åpnet et parkeringshus i Jon Smørsgate.

– Sentrum p-hus, som vi kaller det, ble åpnet på slutten av 2016, forteller markedsdirektør Kjetil Bratseth i Q-Park.

Les også: Legger opp til færre parkeringsplasser i sentrum

Det er et forholdsvis lite parkeringshus med 15 plasser. Det er åpent døgnet rundt. Prisen er 40 kroner timen.

Bratseth forteller at det var tilgjengelig parkering i bygget.

– Vi ble valgt som operatør av parkering mot betaling etter avtale med huseier, sier Bratseth.

Han sier at i løpet av et år er behovet for parkering i Bergen varierende, men dekningen er generelt god.

– Vi ser likevel etter muligheter for å utvide, påpeker han, men ønsker ikke å kommentere nye prosjekter som de jobber med.

Q-park driver en rekke parkeringsanlegg i Bergen: City Park P-hus, Grieg Park P-hus, ICA Sandviksveien P-hus, O.J Brochsgate 16, Paleet P-hus.

Byggesakssjef i Bergen kommune, Petter Wiberg, sier at det er utfordring å få biler ut av sentrum, men at det ikke er et forbud mot å etablere p-plasser i sentrum, selv om byrådet vil ha færre plasser.

– Bruksendring av bygg, reguleringsplanen eller planer om nybygg for parkering må i de fleste tilfeller opp til politisk behandling. Dersom den politiske ledelsen mener det blir for mange p-plasser i sentrum, kan de regulere det, påpeker Wiberg.