Parkeringsplassen Helse-Bergen får bruke som smitteverntiltak er bygget ulovlig

Ansatte i Helse-Bergen bruker den som smitteverntiltak. Plan- og bygningsetaten har bedt om at parkeringsplassen fjernes innen midten av mai.